Blänkare

Barvalipe Roma Online University

Bavarlipe Roma Online University är en onlineutbildningsplattform där romer och icke-romer kan få tillgång till kunskap om romernas identitet(er), historia(er) och kultur(er) genom en samling högkvalitativa föreläsningar som hålls av ledande romska forskare om ämnen […]

Nyheter

Språkspel för ökad integrering

Medborgarskolan har skapat ett spel som hjälper användaren till akademisk nivå i svenska. Next Step är ett samarbete mellan fem europeiska länder som ska öka chanserna till integrering. I ett Erasmus+ projekt har länderna Sverige, Norge, Belgien, Turkiet […]

Nyheter

Kunskapsdag om nationella minoriteter, online

Den 1 dec samarrangerar Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Regionbibliotek Östergötland en kunskapsdag online om Nationella minoriteter. Anmälningslänken finns längst ner. Ett kunskapsseminarium om den nationella minoritetspolitiken inom flera politikområden. Under 2019 stärkte svensk […]