Språkspel för ökad integrering

pixabay

Medborgarskolan har skapat ett spel som hjälper användaren till akademisk nivå i svenska. Next Step är ett samarbete mellan fem europeiska länder som ska öka chanserna till integrering.

I ett Erasmus+ projekt har länderna Sverige, Norge, Belgien, Turkiet och Grekland tagit fram ett onlinespel som höjer språkkunskaperna och förståelsen för det akademiska systemet i det nya landet. Målgrupperna är i huvudsak nyanlända, immigranter, romer och andra utsatta grupper, men det är tillgängligt och gratis för alla som vill förbättra sina språkkunskaper med inriktning på akademiska studier. Spelet är ett komplement till traditionella språkkurser och kan även användas i undervisningen.

För de grupper som ännu inte är fullt integrerade i samhället kan det vara svårt att veta vilka vägar som finns till ett nytt yrke. Spelet hjälper därför också till med förståelsen för det inhemska systemet.

Meningen är att det ska vara både lustfyllt och lärorikt, samt bidra till att riva hinder som kan tyckas oöverstigliga, säger Selene Hellström på Medborgarskolan som varit ansvarig för att ta fram det svenska innehållet.

Spelet finns tillgängligt för användarna på svenska, norska, flamländska, turkiska och grekiska.

Pröva spelet här: nextstepproject.eu

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS