Blänkare

Radio Romano fyller 20 år i mars

Radio Romano fyller 20 år, och Veli Brijani som har varit med sedan starten finns med i tv-programmet Möte med… (romani chib). Där berättar han hur det ska firas och hur redaktionen jobbar med att […]

Blänkare

Barnradio på flera språk!

Sveriges Radio sänder varje år ett rikt utbud för barn på de fem nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch. Programmen kan du höra inom ramen för respektive språks sändningar i FM, och de […]