Debatt

Debatt| Protestskrivelse från romska företrädare till Statsrådet Amanda Lind

Statsrådet Amanda Lind Kulturdepartementet Angående Regeringskansliets inbjudan till remissmöte den 11 mars 2020 Under hösten 2019 insändes till Regeringskansliet en skrivelse undertecknad av tjugofem företrädare för den nationella minoriteten romer. I skrivelsen framställdes en begäran […]