Nyheter

Ett förbud mot rasistiska organisationer

Regeringen beslutade den 4 juli 2019 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer (se dir. 2019:39 och 2020:134).Kommittén har antagit namnet Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer.Kommittén […]