Temadag i skolan till minne av Förintelsen och för alla människors lika värde

Foto Carola och Amanda Aldrin. Metoo-puman ryter i Umeå

Måndag 29 januari genomförs en temadag för elever i årskurs 9 till minne av Förintelsen. Temadagen hedrar minnet av alla som mördades och de som stod emot. I Förintelsen dog cirka 6 miljoner judar. Även romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Nazityskland riktade också förföljelse mot funktionsnedsatta, homosexuella och politiska motståndare. Att uppmärksamma Förintelsens minnesdag är en uppmaning att inte upprepa historiens största brott.

Källa: redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Förintelsen är en skrämmande berättelse om vad som kan inträffa om vi inte behåller fokus på demokrati och människors lika värde. Temadagens syfte är att sprida kunskap om Förintelsen och de ofattbara brott mot mänskligheten som begicks av Nazityskland men även för att visa vilka paralleller som finns till rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle idag. Genom den årliga temadagen visar vi att vi tar avstånd från alla former av förvrängning och förfalskning av Förintelsen. Det ingår i skolans läroplan och i skolans demokratiuppdrag, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Temadagen till Förintelsens minne har hållits i 12 år i skolan och är ett uppdrag från för- och grundskolenämnden. Den sker alltid i anslutning till den internationella minnesdagen för Förintelsens offer som i år inföll lördag 27 januari. Det är samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.Temadagen genomförs under en halvdag på den egna skolan och inom den egna klassen där två filmer varvas med reflektion och diskussion. Alla skolor har ett likvärdigt upplägg framtaget av lärare, rektorer, minoritetssamordnare med stöd av organisationer och föreningar.

Temadagen ingår i elevernas historieundervisning där ett centralt innehåll utifrån kursplanen i årskurs 7–9 är: De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck. Dagen inkluderar därför såväl förarbete som efterarbete inom den ordinarie undervisningen.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS