Teodor Mutto säger att man måste erkänna romernas Förintelse

Intervju av Teodor Mutto och Stefan Kuzhicov (c) Tehara Media

Antiziganismen, och den ofta undanträngda roll som folkmordet på romer har i historieskrivningen finns i många romers tankar under den pågående konferensen om Förintelsen. Romerna vill bli inkluderade och anser att folkmordet på romer ska ingå i begreppet förintelsen.

Stefan Löfven, statsminister och värd för konferensen har försäkrat att antiziganismen kommer att uppmärksammas under konferensen. Han säger att han hoppas att samtliga delegationer kommer att utfärda löften om konkreta åtgärder mot antisemitism och antiziganism. Trots det nämnde inte Stefan Lövfen, under morgonens intervju på SVT, romer, antiziganism eller romers del i Förintelsen med ett enda ord.

På konferensen menade Teodor Mutto, som förlorade båda sina föräldrar under Förintelsen, att antiziganismen är utbredd i Sverige och ännu mer påtagligt i andra delar av Europa.

Man måste erkänna romernas Förintelse, att romer och judar förintades på samma grund. Detta måste hela världen få veta, säger han.

Den romska frustration satte sin prägel på mötet vilket blev tydligt när Berith Kalander, romsk aktivist, vars mamma överlevde Förintelsen, under inledningsceremonin lyfte frågan om hur liten uppmärksamhet romerna får i undervisningen om Förintelsen.

Hon tog upp ett exempel på en historiebok från den svenska grundskolan, där Förintelsen beskrivs på två sidor och romerna finns bara med i en bisats.

Det var en mening på fjorton ord som beskrev Förintelsen av romer, sa Berith Kalander.

Stefan Löfven höll med om det som sades och beskrev det som hände under Malmöforumet som en kraftig återlansering av kampen mot antisemitism, antiziganism och annan rasism.

Vid ett tillfälle under konferensen håller Stefan Kuzhicov, romsk aktivist och en del av den svenska delegationen till forumet, en improviserad presskonferens intill röda mattan där han menar att det borde funnits med mer om romernas situation. Men säger samtidigt att:

det vi har fått med idag är okej. Vi hoppas att vi ska få fram vår talan, menar Stefan Kuzhicov i tidningen Lundagård

Det är jätteviktigt att detta lyfts i utbildningen och i historieböckerna – annars kan vi ju inte bekämpa antiziganismen.

Romerna känner sig inte inkluderade i forumet för Förintelsen i Malmö

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS