Together for Impact – Sveriges ordförandeskap i IHRA

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges ordförandeskap i IHRA, Together for Impact, inleddes den 1 mars 2022 och kommer sträcka sig fram till slutet av februari 2023. Det är cirka 20 år sedan Sverige hade sitt förra ordförandeskap i IHRA, och det är ett år efter Malmöforumet, Remember – ReAct.

Sverige tar över ordförandeskapet i en tid då IHRA behövs mer än någonsin givet att antidemokratiska krafter vinner mark och sprider antisemitism, antiziganism, desinformation och historieförvanskning, inte minst i sociala medier skriver man i ett pressmeddelande på regeringens hemsida 1 mars.

Det är med en stark känsla av historisk kontinuitet och ansvar som Sverige nu axlar ordförandeskapet i IHRA. Att vara ordförande för IHRA utgör en ny länk i vår långa kedja av ansträngningar för att motverka de krafter som utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter – ansträngningar som är särskilt viktiga idag eftersom dessa principer utmanas alltmer, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i samma pressmeddelande

Stefan Löfven, statsminister som var värd för konferensen Malmöforumet, Remember – ReAct sade innan forumet att Romerna skulle finnas med under forumet. Men så blev inte fallet, många romer känner sig exkluderade, nu mer än någonsin när forumet avslutades. De få minuter som Romerna blev tilldelade upprörde många. Konferensen var en viktig milstolpe och hade kunnat vara ett sätt för Sverige att visa Europas Romer att den svenska regeringen tar romafrågan på allvar, men så blev det alltså inte.

Remember React, Förintelsekonferensen som ”bidde en tummetott”

Under 2021 skapades ett fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen i Stockholm. IHRS (Institute for Holocaust Research in Sweden) leds av styrelseordförande professor Birgitta Svensson och föreståndaren Karin Kvist Geverts, docent i historia. Birgitta Svensson har tidigare studerat minoriteten Resande/Romer i sin doktorsavhandling –  Bortom all ära och redlighet- tattarnas spel med rättvisan – som främst handlade om Resandefolket. I den avhandlingen väljer hon att använda ordet ”tattare” som precis som ”zigenare” är ett förlegat och negativt ord för Resande/Romer. Svenssons avhandling bygger på juridiska dokument där de Resande som har varit kriminella eller av någon annan anledning är noterade. Inga fysiska personer är intervjuade. Avhandlingen ger en ensidig och negativ bild bild av Resande/Romer, avhandlingen förstärker även de fördomar som finns om Resandefolket.
Forskningsinstitut som Svensson är styrelseordförande i har inte avsatt några pengar till forskning om den Romska Förintelsen.

Nytt fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen

Och nu har vi ordförandeskapet i IHRA. Det ska bli intressant att se vad Sverige gör för Resande/Romer i det sammanhanget, vilka frågor som kommer behandlas och vilka personer som kommer representera den här gången.

Mottot för det svenska ordförandeskapet är ”Together for Impact – Promoting Holocaust remembrance and combating antisemitism and antigypsyism through cooperation and dialogue” har man meddelat på regeringens hemsida.

Den svenska regeringen har utsett ambassadör Ann Bernes till ordförande för IHRA under det svenska ordförandeskap för organisationen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS