Nytt fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen

Privat bild

Ett nytt, fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen är snart igång i Stockholm. Samtidigt står regeringen som värd för ett internationellt möte i Malmö för hågkomst av Förintelsen, mot antisemitism och antiziganism.

Hågkomst av Förintelsen -Remember ReAct

Karin Kvist Geverts är docent i historia och specialiserad på Sverige och Förintelsen. Hon är föreståndare för Svenska institutet för Förintelseforskning (Institute for Holocaust Research in Sweden, IHRS) och har tidigare varit sekreterare i utredningen Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) där hon var ansvarig för den vetenskapliga konferensen och redaktör för forskarantologin Holocaust Remembrance and Representation. Hennes forskning rör svensk flyktingpolitik under Förintelsen, antisemitism och minnet av Förintelsen. Hennes senaste publikation är ”Tracing the Holocaust in Early Writings in Post-War Sweden” i antologin Early Holocaust Memory in Sweden (eds. Heuman & Rudberg, Palgrave 2021).

Karin Kvist Geverts berättar för magasin DIKKO att:

Det nystartade Svenska institutet för Förintelseforskning (Institute for Holocaust Research in Sweden, IHRS) har etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Institutet ska vara en nod där forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som fungerar som ett komplement till det kommande Förintelsemuseet, och ett ännu inte beslutat svenskt universitet. 

Ulrika och Joel Citron, barn till överlevande efter Förintelsen som är födda och uppväxta i Sverige, har bildat en ideell stiftelse som ska stödja IHRS. Institutet leds av styrelseordförande professor Birgitta Svensson och föreståndaren Karin Kvist Geverts, docent i historia.

Birgitta Svensson har tidigare studerat minoriteten romer och behandlar i sin doktorsavhandling – med den fullständiga titeln Bortom all ära och redlighet- tattarnas spel med rättvisan – främst resandefolket.

Institutet ska initiera och bedriva forskning om Förintelsen. Karin Kvist Geverts har i sin roll som föreståndare nu olika sonderande samtal med forskare och institutioner om vad det finns för behov och önskemål inom fältet. I höst planerar institutet ett flertal workshopar där det kommer samlas forskare för att se vad det finns för spännande teman att utveckla till forskningsansökningar. Vad exakt som kommer ut av det vet man inte ännu, det beror på vad som kommer fram under dessa workshoparna.

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Institutet ingår redan i några ansökningar, berättar Karin Kvist Geverts, bland annat ett samarbete med det norska HL-Senteret i Oslo, men också i en nätverksansökan från Östersjöstiftelsen som beviljats medel under ledning av projektledaren docent Andrej Kotljarchuk vid Södertörns högskola. Det projektet rör en workshop och en sommarskola för unga forskare för ett nystartat nätverk. Syftet är fördjupa förståelsen för Förintelsen och folkmordet på romer och minnet av dessa händelser, och att göra det i ett jämförande perspektiv. I detta ingår institutet som en av flera parter i nätverket.

Föreståndaren Karin Kvist Geverts ingår också i det nystartade svenska forskarnätverket för Förintelsestudier som samlar ett 40-tal deltagare från olika universitet i Sverige som hon och tre andra forskare bildade i höstas. I det nätverket finns även flera forskare som forskat om/söker medel för forskning om folkmordet på romer.

Det finns just nu ett stort intresse för de här frågorna i Sverige och det är verkligen glädjande, och jag upplever ett momentum i och med det nya svenska forskarnätverket för Förintelseforskning, det kommande Malmöforumet, Förintelsemuseet och att Sverige kommer att vara ordförande för IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) 2022-2023, säger Karin Kvist Geverts.

Länkar till utredningen och forskarantologin

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS