Ungern: Europaparlamentet motsätter sig kraftigt den nya hbtqi-fientliga lagen

Foto Stephan Skougaard Carlsson

Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag den nya ungerska hbtqi-fientliga lagen samt nedbrytningen av demokratin och rättsstaten i landet.

  • Den nya ungerska lagen utgör en tydlig överträdelse av EU:s värden, principer och lagar
  • Politisk censur och en stegvis nedbrytning av de grundläggande rättigheterna i Ungern
  • Kommissionen och EU-länderna bör vidta brådskande rättsliga åtgärder
  • Stryp anslag om EU:s budget hotas av nationell lagstiftning som strider mot unionens värden

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution som beskriver den nya ungerska hbtqi-fientliga lagen som en tydlig överträdelse av de grundläggande rättigheter som återges i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, EU:s fördrag samt lagstiftning för den inre marknaden. Texten godkändes med 459 ja-röster, 147 nej-röster och 58 nedlagda röster.

Ytterligare en attack mot demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna

Parlamentet betonar att den nya lagen inte är en isolerad händelse utan snarare ytterligare ett avsiktligt och överlagt exempel på hur de grundläggande rättigheterna i Ungern gradvis bryts ner – ett land där statsstödd hbtqi-fobi och desinformationskampanjer har blivit verktyg för att åstadkomma politisk censur. Dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna är en del av en bredare politisk agenda för att bryta ner demokratin och rättsstaten i Ungern, inklusive mediefriheten, och bör betraktas som ett systematiskt åsidosättande av EU:s värden.

De senaste uttrycken för dessa problem är bland annat ändringen av Ungerns konstitution i syfte att slå fast att ”modern är kvinna och fadern är man”, samt de facto-förbudet mot rättsligt erkännande av könstillhörighet för transpersoner och intersexuella. I resolutionen framhåller ledamöterna också sitt orubbliga åtagande för att försvara barns rättigheter och understryker att tolerans, acceptans och mångfald bör vara vägledande principer för att se till att barnets bästa respekteras.

Brådskande åtgärder behövs

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett påskyndat överträdelseförfarande mot de ungerska myndigheterna och att använda alla verktyg som står till EU-domstolens förfogande för att vidta åtgärder, däribland interimistiska åtgärder och påföljder för bristande efterlevnad om nödvändigt. Ledamöterna uppfordrar också EU-länderna att föra ärendet vidare till EU-domstolen om kommissionen inte agerar, och att väcka en mellanstatlig talan mot Ungern i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Kammaren pekar också ut ett antal problematiska åtgärder och händelseförlopp i Ungern som kräver att EU:s nya förordning om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen omedelbart tillämpas i syfte att skydda unionens budget. Ledamöterna är dessutom djupt oroliga över att den ungerska planen för återhämtning och resiliens eventuellt inte är förenlig med EU:s lagar. Parlamentet uppmanar vidare rådet och kommissionen att häva blockeringen av antidiskrimineringsdirektivet och att följa upp ledamöternas initiativ om att inrätta en permanent EU-mekanism för att skydda demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Bekrymrade över att den ungerska lagen påminner om den ryska lagen mot hbti-propaganda från 2013 uppmanar ledamöterna slutligen kommissionen att grundligt utreda finansieringen av hbtqi-fientliga kampanjer i Europa.

Läs också en sammanfattning av onsdagens plenardebatt, eller se videoklipp och hela inspelningen här.

Bakgrund

Den 15 juni antog det ungerska parlamentet nästan enhälligt (157 röster mot 1) nya regler som under förevändning att bekämpa pedofili inskränker både yttrandefriheten och barns rättigheter. Den nya ungerska lagen förbjuder hbtqi-relaterat innehåll från att förekomma i skolors utbildningsmaterial eller i tv-program för barn under 18 år. Den trädde i kraft den åttonde juli.Mer information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS