Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om mäns våld mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna

Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna ska motverkas. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna i Sverige.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Myndigheten ska också främja insatser som syftar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bland de nationella minoriteterna. Utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck och hbtqi-personers situation ska särskilt uppmärksammas.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
240307-uppdrag-till-jamstalldhetsmyndigheten-om-mans-vald-mot-kvinnor-annat-vald-i-nara-relationerLadda ner

Läs DIKKOs artiklar om Våld i nära relationer HÄR


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS