Utlandsadopterade – Påtvingade försvinnande

Den 21 december 2010 beslutade Förenta nationernas generalförsamling i resolution 65/2009 att deklarera den 30 augusti som den internationella dagen för offer för påtvingade försvinnanden! “Påtvingade försvinnanden” är olagliga och djupt kränkande sade då Jaime Gomez Alcaraz som är Utrikespolitisk talesman för FI så partiet kräver att de ansvariga för dessa avskyvärda brott ställs inför rätta. 

Påtvingade försvinnanden används bland annat för bortförande av personer som handlar med statens bemyndigande, stöd eller godkännande!  

Då jag själv är utlandsadopterad, som ett finskt efterkrigsbarn, så reagerar jag starkt på att ovanstående inte alls tillämpas på barn som ska skickas jorden runt från sina länder för blivande adoptioner. Dessa barn också är totalt maktlösa när de utsätts för dessa, för dem, påtvingade försvinnanden! Barnens stater respekterar inte barnens rättigheter, nation eller familjerelationer och gör barnen helt rättslösa med detta förfarande! Inte heller FN:s mänskliga rättigheter eller Barnkonventionen gäller för dessa barn.  

Vidare så är massmedias bild av utlandsadopterade barn både förljugen och skönmålad då de i regel hämtar sina uppgifter från forskargrupper och inte från oss utlandsadopterade som är de största experterna! 

Vi är en helt marginaliserad grupp och borde egentligen klassas in under “minoriteter” i Sverige men ändå så behandlas vi som vilka barn som helst vilket är helt missvisande! Mig veterligen så finns inga speciella stödinsatser till adopterade barn från samhällets sida utan det är adoptivföräldrarna själva som får stå för allt sedan adoptionen väl är genomförd! 

Professor Anders Hjern i social epidemologi vid Institutionen för Medicin forskar om särskilt utsatta barns hälsa och publicerade 2002 en avhandling där han och hans kollegor kom fram till att självmordsrisken är fyra gånger högre hos utlandsadopterade barn och att de också har en högre risk att drabbas av andra typer av psykiska problem. 

Socialstyrelsen har också på senare tid kunnat visa på siffror om utlandsadopterades ohälsa vilket visar att det nu finns vuxna adopterade som kan berätta om hur de har upplevt att tvingas lämna sina länder, förlora sin kultur och sitt språk och eventuella anhöriga. 

Slutligen måste också nämnas att adoptivföräldrar kan ta lån om de är medlemmar i Adoptionscentrum för att i klartext kunna köpa sig ett barn på avbetalning! I min värld tar man lån för att köpa hus och bil men absolut inte till att köpa ett barn så för mig som själv är utlandsadopterad klingar detta som ren barntrafficking och borde räknas in som offer för påtvingade försvinnanden vilket bland annat FI helt har förbisett! 

Läste också att Adoptionscentrum bjuder på anmälningsavgiften om man vill beställa ett barn för år 2022. Man tjänar 2.800:- om man beställer barn innan detta års slut!

Detta fick mig att osökt tänka på en visa som jag lyssnade till redan på 40-talet och som sjöngs av Ulf Peder Olrog nämligen att “Allting går att köpa med en mördande reklam! Kom och köp Konserverad Gröt”! Nu är det bara det, för att tala Klarspråk att, den här gången gäller det barn och inte konserverad gröt!

Vidare så kan man läsa att om man är medlem i Adoptionscentrum så kan man ta ett Adoptionslån så att man med andra ord kan “köpa ett barn på avbetalning” men ingen tänker på den stora kränkningen som barnet utsätts för genom detta förfarande och på vad det adopterade barnet kommer att känna i vuxen ålder när de får veta att de köptes på avbetalning!

Men så här går det till i Adoptionsindustrin och Sverige är inget undantag trots att det talas så fint om Barnrättsperspektivet här i landet och om Barnkonventionen! Genom mitt eget liv, som utlandsadopterad, är jag helt emot utlandsadoptioner och anser att barn kan vara lyckliga även om de växer upp utan det som i-länderna kallar för materiellt välstånd! Varför är svenska barn och ungdomar drabbade av så mycket psykisk ohälsa annars? De borde ju vara befriade från det om det nu bara är materiellt välstånd som ska räknas in för att få uppleva en lycklig barndom!?

Taina Adolfsson, författare till biografin ”Påtvingat liv”, 2018
redaktionen@dikko.nu


Fakta

De finländska krigsbarnen skickades från Finland till Sverige under andra världskriget, det vill säga under vinterkriget 1939-40 och fortsättningskriget 1941-44. Under dessa år reste cirka 72 000 barn från Finland till Sverige. Det var barn från både finskspråkiga och svenskspråkiga hem. Cirka 15 000 av barnen återvände inte till Finland utan adopterades av sin svenska fosterfamilj.

Källa: Stockholmskällan


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS