Nyheter| Minoriteter saknar fortfarande en stark röst i det nya Europaparlamentet

Etniska minoriteter utgör minst 10% av EU: s befolkning, men kommer bara att ha 5% av platserna i det nya Europaparlamentet. Det innebär att de är underrepresenterade, och det vid en tidpunkt då nationalism och höger retorik ökar, menar advokater för rättvisa.

Minoriteter kommer bara ha 36 platser av 751 möjliga i EU-enheten efter förra månadens val uppger det europeiska nätverket mot rasism.

Det innebär att politiken kommer ta mindre hänsyn till minoriteterna i alla frågor. Eftersom det finns en uppenbar risk för att det inte finns någon representant som bevakar minoriteternas intresse.

EU har för första gången satt mål för att uppnå jämställdhet i de mest framträdande rollerna inom EU. Men inga sådana mål har satts upp för representation av etniska minoriteter. Bristen på mångfald är inget nytt inom EU och har bland annat uppmärksammats i Twitterkampanjen #brusselssowhite

Antalet svarta kvinnor förväntas däremot öka till sex stycken den här gången från bara en i förra mandatperioden och det är positivt.

Men representationen av Europas största minoritet, resande/romerna, har sjunkit. Bara tre romska ledamöter valdes in under förra månadens val medan fem resande/romer tjänstgjorde förra gången. Uppskattningsvis är det 6 miljoner resande/romer som bor inom EU. Vilket innebär att resande/romer är mycket underrepresenterade.

De tre som representerar resande/romer är Romeo Franz från Tyskland och Ungerns Lívia Járóka som omvaldes till sina platser. Nykomlingen i gänget är Peter Pollák från Slovakien. Sveriges Soroya Post är en av de som har försvunnit då F! inte fick något mandat.

Ingen röst, ingen framtid.
Resande/romer är en av de största minoriteterna i Europa, men har inget eget land. Resande/romer har levt i Europa i över tusen år. Ursprungligen kommer resande/romer från Indien och talar ett språk som är besläktat med andra indiska språk och som på svenska brukar kallas romani, romska, romanes eller romani chib. Historiskt har romani-talande ofta benämnts ”tattare” eller ”zigenare” av majoritetsbefolkningen.

Den lilla representationen av minoriteter som finns talar inte heller med en enad politisk röst: i den nya sammansättningen valdes 17 stycken från partier som går åt det vänstra hållet, åtta från liberala och 11 från högergrupper.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu