Demokrati

Demokrati| EXTRAINSATT: Invigningsseminarium på Bokmässan 2020 Sveriges partiledare i samtal om läsning av plikt och lust

Bokmässan och Läsrörelsen har bjudit in partiledarna för Sveriges åtta riksdagspartier att medverka i ett digitalt seminarium om läsning under Bokmässan 2020. Samtalet ”Vad läser ni – av plikt och lust?” leds av Bengt Westerberg, Läsrörelsens förste […]

nyheter

Nyheter| Inbjudan – en digital Almedalsvecka

I ett pressmeddelande står det att det kommer finnas ett 20-tal seminarier och debatter om säkerhet, trygghet och brottsdrabbade i digitalt format. det är Stiftelsen Tryggare Sveriges som lägger ut ett program under “Digitala Almedalsveckan […]

nyheter

#Nyheter| Nationella minoriteters rättigheter stärks

Nästa steg i minoritetsarbetet Sverige har nu haft sin minoritetsspråkslagstiftning i tio år när man nu sjösätter den nya nationella minoritetspolitiken där rättigheterna för minoriteterna ska stärkas. Kajsa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkan i Uppsala kom […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Minoritetslagstiftningen

I lagrådsremissen lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade […]