Något är ruttet i staten Sverige

pixabay

Något är ruttet, helt i enlighet med det ordinära, i staten Sverige. Det synliggörs med all den önskvärda skärpa som kan efterfrågas i samband med regeringschefens pressmeddelande som ägde rum under förmiddagen. Jag har en genuin känsla av att regeringen Löfvén börjar bli en reell fara för landets mest utsatta grupp.

När statsministern presenterar kabinettspositionerna meddelas att socialminister Lena Hallengren får behålla sitt departement. Hennes huvudsakliga uppgift inför valet som hålls nästa år tycks vara att med alla till buds stående medel förhindra att en utredning genomförs som syftar till att finna lösningar på våra internationellt pinsamt höga nivåer av drogrelaterade dödsfall.

Av retoriska skäl skriver jag en mening med de orden tillsammans igen; Utreda om hur man åstadkommer fler räddade människoliv hos samhällets mest utsatta. Det är vad socialdemokrati varit, är och kommer att vara; densamma. Den konservativa kraften som inte vill förändra en byggsten i folkhemmet. Och då offras de som inte hörs.

Statsministern fortsätter kort senare att tala om dödlighet i våldsamma gänguppgörelser, gott så, ett akut samhällsproblem och det måste stoppas, många barn hinner aldrig få blomma ut innan de vissnar. Problemet är att Statsministerns ingångspunkt är att dödligheten är hög på grund av drogköparna, inte på grund av… att beväpnade grupper krigar om marknadsandelar som man annars kan tro..

De med allvarliga psykiska sjukdomar, de kvinnor som i natten flytt den våldsamma mannen och hamnar i hemlöshet, den ensamma killen i klassen som för första gången i sitt liv har ett sammanhang utan ensamhet på det mest osunda sätt tänkbart är alltså hatet och ondskans kolportörer för att citera en annan socialdemokratiskt statsråds åsikter om.. Svenskt näringsliv, alltså företagen här i landet…

Löfvén tror sig veta vilkas fel allt är; de som lider av konstanta självmordstankar, men som fastnat i en ond spiral där drogerna är det enda som ger distans till den mentala och emotionella avgrunden som ett självmord innebär. Det är en f.d. liten pojke som utnyttjades som barn, det är måhända även jag, som blivit väldigt sjuk igen av elakhet mot alla som önskar ett fridfullt och trevligt samhälle, för att jag vill er ont. .

Att dessa pekas ut av landets regeringschef som ansvariga för samhällets stora problem; att andra än dem dör. De som saknar all form av reell makt, de som lever under förhållanden medelsvensson inte tror existerar, de som inte har någon reservplan för att de är på sin tredje, alla dessa är man redo att offra. Utan en tanke på de mödrar, fäder, syskon, vänner osv. in absurdum som dagligen lever med ett hål efter älskade människor som dog när de i statsministerns ögon bara förstörde landet.

De som borde vara ett socialdemokratiskt partis största prioritet pekas av arbetarrörelsens ledare ut till folkfiender skyldiga till alla mord de inte lyckas förhindra. Istället inser man att det tyvärr går hem hos vissa väljargrupper att skylla de mest allvarliga defekterna i ett samhälle på dem med minst egentlig makt till att åtgärda något är ett avvägt politiskt spel för att behålla makten, på de mest utsattas bekostnad. Partiet ska stå på de socialt utsatta, ej längre kämpa för dem. Något de ofta påtalar var syftet med deras partis bildande.

Så som jag ser det så finns det positiva trender för att förändra den inhumana människosynen som leder till EU:s högsta narkotikadödlighet. Det höjs röster inom både vänstern och den liberala delen av politikerkåren om att en ny politik, där vi sträcker ut en hand istället för en böteslapp till den människa som hamnat nere för räkning inte bara är det etiskt korrekta, utan också den ekonomiska mest lönsamma för den delen.

Vänsterpartister och liberaler, förena eder! De som har det som svårast behöver er det kommande året, det kommande valet borde vara ett val om hur vi ska se på dem lider som mest och vad vi kan göra för dem.

Jens Stelius Lundberg
Oberoende liberal
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS