Regeringen och Tobias Billströms utrikesdeklaration 2023

Utrikesminister Tobias Billström. Bild tagen i oktober 2022. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utrikesminister Tobias Billström har i dag presenterat regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Årets utrikesdeklaration är Tobias Billströms första som utrikesminister. Deklarationen, som sammanfattar regeringens utrikespolitiska prioriteringar för 2023, innehåller ett antal fokusområden.

– Sverige befinner sig i en ny tid. Därför läggs nu kursen om i den samlade utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Regeringen kommer i första hand att föra en svensk och europeisk utrikespolitik. Där svenska intressen och demokratiska värderingar är kärnan i politiken, säger utrikesminister Tobias Billström.

Sedan Rysslands storskaliga invasion förra året har det svenska stödet till Ukraina totalt sett uppgått till över 14 miljarder kronor. Sverige har försett Ukraina med bland annat militärt stöd, avancerade vapen, och humanitärt och finansiellt stöd.

– Sverige ska vara en stark partner till Ukraina även i återuppbyggnaden av landet. Redan i år kan Ukraina antas bli den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd. Sverige står och kommer att fortsätta stå på Ukrainas sida så länge som det behövs, säger Tobias Billström.

Det kommande medlemskapet i Nato innebär en ny svensk utrikes- och säkerhetspolitisk identitet. Det starka stödet i riksdagen och i folkopinionen för Sveriges ansökan är en styrka. Sverige har också ett mycket starkt stöd i Natokretsen, vilket bland annat manifesteras genom säkerhetsförsäkringar från ett stort antal Natoländer.

– Sverige kommer att vara en allierad att lita på. Genom medlemskapet i Nato stärker vi vårt säkerhetspolitiska inflytande och vårt bidrag till säkerhet och stabilitet i hela det euro-atlantiska området. Sverige blir starkare med Nato, och Nato blir starkare med Sverige, säger Tobias Billström.

Regeringen kommer att ha ett tydligt fokus på det svenska närområdet med tanke på det nya säkerhetsläget. Den nordiska familjen hör till de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen.

– Det börjar med vår närmaste partner, Finland. Tillsammans med Finland är vi geografiskt, historiskt och kulturellt sammanflätade. Och vår relation fördjupas ytterligare genom Sveriges och Finlands medlemskap i Nato, säger Tobias Billström.

Sverige kommer framöver att vara drivande i cyberfrågor. Regeringen kommer därför att presentera en strategi för cyberfrågor och digitala frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Där ska det säkerställas att cyber- och digitaliseringspolitiken är i samklang med Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska intressen och att politiken på cyberområdet också främjar våra utrikespolitiska värderingar. Ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor ska också inrättas.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS