Nyheter| Tre romska representanter i EU, Bryssel

Pixabay

Nyhetssajten Romea.cz berättar att det fortfarande finns resande/romsk representation i Bryssel. Två romska män och en romsk kvinna har blivit valda till Europaparlamentet. Dessa är Romeo Franz från Tyskland och Ungerns Lívia Járóka som omvaldes till sina platser. Nykomlingen i gänget är Peter Pollák från Slovakien. Det totala antalet romska parlamentsledamöter minskat från fem till tre. Sveriges Soroya Post är en av de som har försvunnit då F! inte fick något mandat.

Den första manliga parlamentsledamoten av romska ursprung var Juan de Dios Ramírez Heredia från Spanien, som tjänstgjorde 1986-1999. Járóka har varit med länge och sätter ett historiskt rekord i och med sitt omval. Járóka blir nu Europaparlamentets längst tjänstgörande parlamentsledamot med romska nationalitet.

Járóka är också den enda romska kvinnan som någonsin tjänstgjort som vice ordförande i Europaparlamentet.

Enligt Gabriela Hrabaňová, chef för ERGO Network- organisationen i Bryssel, är det ännu inte klart vilka nya utmaningar eller möjligheter valresultatet ger när det gäller EU: s politik om romer. Gabriela Hrabaňová tror däremot att samarbete för kampen mot av antiziganism kommer att vara en prioritet. Hon uttrycker sin uppskattning för att trots att romska röster i Europaparlamentet försvagades kommer programagendan att innehålla ett grönt Europa, pro-EU-styrkor och ett socialt Europa.

Soraya Post förlorade som vi alla vet sitt omval till Europaparlamentet. Feministiskt initiativ, fick inte ens 1% av rösterna denna gång. 2014 fick partiet mer än 5% och ett mandat Men trots att man förlorade Post som allierad i Bryssel, säger Hrabaňová att hon är glad att Pollák har blivit vald från Slovakien.

Lívia Járókas roll inom Europeiska folkpartiet (EPP) är viktigt, säger Hrabaňová till nyhetssajten Romea.cz. 
Jag tror att frågan om romer kommer att förbli på de politiska partiernas program tillsammans med andra sociala frågor och att samarbete om bekämpning av antiziganismen kommer att vara en prioritet. Vad som än händer är det nödvändigt att intensifiera förhandlingarna om specifika aktiviteter, inklusive lagstiftning förslag, och vi måste involvera ledamöter från alla politiska partier och räkna med stöd från majoriteten.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu