Utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Isof

Nu kan din förening eller organisation söka bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Ansök senast den 22 januari.

Källa: isof.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar ut bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Nu finns nya medel att söka. Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 22 januari 2024.

Läs mer och ansök på sidan Bidrag till minoritetsspråken

Besked i februari

Bedömningsgruppen sammanträder den 16 februari och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor. Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2024 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS