Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

Bild MUCF

MUCF har tagit fram en vägledning för att hjälpa kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta med inflytande och samråd för barn och unga från de nationella minoriteterna. De fem nationella minoriteterna är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer, där samerna också är ett urfolk.

Vägledningen är framtagen efter ett antal intervjuer med olika kommuner, regioner och statliga myndigheter och efter samtal med de nationella minoriteternas ungdomsförbund.

Använd sidan som en checklista och läs mer under de olika avsnitten. 

För att öka läsbarheten skriver vi ibland ”målgruppen” och menar då barn och unga från de nationella minoriteterna.

Källa MUCF

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS