Varför granskar MUCF Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö?

Foto Christina Fagergren

Det har uppmärksammats i tidningarna att Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö granskas av bland annat MUCF.

På frågan om varför MUCF granskar Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret svarar MUCF på sin hemsida att:

Myndigheten har identifierat jäv och brister i bokföringen vid granskningen av Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö. MUCF har därför gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att göra en fördjupad granskning av organisationerna. 14 bidragsbeslut från perioden 2019–2022 granskas och utredningen förväntas vara klar i början av juni 2023.

MUCF, Myndigheten för Ungdom- och CivilsamhällesFrågor, delar ut statsbidrag på uppdrag av regeringen. Regeringen har skapat förordningar som ligger till grund för MUCFs bidrag. Varje ansökan prövas var för sig i enlighet med de gällande förordningarna. MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla och kontrollera vid bidragsgivning, vilket innebär att man nu kan arbeta mer riskbaserat vid handläggningen av bidragsärenden.

Vid granskningen av Romska ungdomsförbundets ansökan om projektbidrag 2022 identifierades ett flertal risker vilket gjorde att MUCF beslöt att besöka organisationen. Myndigheten upptäckte då att det förekom jäv vilket strider mot villkoren för bidragen. 

MUCF identifierade även brister i bokföringen hos Romska ungdomsförbundet och avbröt därför två pågående projekt den 14 december 2022. I samband med granskningen framkom också att tre ledande personer även förekom i ledande ställning i Romska Kulturcentret i Malmö.

Myndigheten har upphandlat revisionsbyrån KPMG att göra en fördjupad granskning av de 14 beviljade projekt som de båda organisationerna beviljats under perioden 2019–2022. I den fördjupade granskningen har det visat sig att den revisor som båda organisationerna använt sig av har inlämnat revisorsrapporter som inte är sanningsenliga. MUCF har därför anmält revisorn till revisorsinspektionen.

HÄR kan du läsa mer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS