Nyheter| Romani Resistance Day 16 maj

Faksimil Twitter
869Shares

Den 16 maj ska vi vi hylla våra roma och Sinti- bröder och systrar som var fängslade i koncentrationslägret Auschwitz Birkenau 1944. Vi minns och hyllar det motstånd de gjorde.

På kvällen den 16 maj 1944, i Auschwitz-Birkenau, omringade beväpnade SS-vakter området där romer och Sinti-fångar höll till. Vakternas avsikt var att samla ihop de närmare 6000 fångarna och skicka dem till gaskammaren. Men när vakterna närmade sig området, möttes de med väpnat motstånd från fångarna.

Fångarna hade hört att de planerade ”likvidationen” så de tillverkade vapen av plåt, trä, rör, stenar och annat materialskrot som de kunde komma över. Överlevande och vittnen till händelsen berättar att deras motstånd tvingade vakterna till reträtt. Trots att några fångar sköts den natten så gjorde motståndet från romer och Sinti-fångarna att man avstod från att genomföra likvidationen i flera månader.

Detta är en berättelse som sällan gör sig hörd.

Vi ska hedra det mod romer och Sinti-fångarna visade denna dag. För genom att stå upp mot nazisterna och kämpa trots sitt lidande i lägret lyckades de klara sig ett tag till.  Tyvärr är betydelsen och erkännandet av denna dag och de händelser som dagen minner om knappt kända eller erkända. Detta trots att Europa mer än någonsin behöver öka sina ansträngningar för att göra dagen allmänt känd och erkänd. Just uppmärksamheten kan motverka den alltmer våldsamma retorik och kampen mot romer och Sinti-folk.

Europa bör överlag öka sina ansträngningar för att göra de romska och Sinti-folkmorden allmänt kända.

Den 16 maj ska romer och Sinti-folk inte ses som offer utan framträda med en annan historia, en historia om motstånd, som visar värdighet och mod. Tillsammans är vi starka.

Motståndsdagen, Romani Resistance day, markerar inte bara minnet av den 16 maj utan tjänar också som bevis på att ingen någonsin kan bryta ner ett folk helt och hållet.

OPRE ROMA

Britt-Inger
britt-inger@dikko.nu

869Shares