Demokrati

Samling för demokrati 27 januari

Samling för demokrati är 2022 en helt digital minnessändning för Förintelsens offer. Ceremonin med tal och musikinslag sänds från Göteborgs universitets aula. Alla är välkomna att följa minnesstunden och ingen föranmälan krävs. FöreställningDatum 27 jan […]