Orange Day | Nytt nätverk för dinglarkvinnor

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Magasin DIKKO vill uppmärksamma denna dag då det är viktigt för framförallt kvinnorna och barnen får hjälp att ta sig ur destruktiva förhållanden.

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet

Magasin DIKKO har tidigare gjort en reportageserie om Våld i nära relationer som går att läsa längre ned på sidan. Vi vill också uppmärksamma att det finns ett nytt nätverk för dinglarkvinnor som är behjälpliga om det här någon som tränger hjälp, Dinglarkvinnor Le nane dabb. På deras Facebook- sida står det:

Ingen kvinna vill bli misshandlad, säger kvinnorna i nätverket, Le nane dabb, där man tillsammans vill hjälpa, stödja och ge råd till varandra. Lojalitet är A och O för nätverkets medlemmar.

Solidaritet och trygghet är viktigt då det kan innebära en total livsfara om den inte finns. Vad man heter är inte viktigt, utan på vilket sätt nätverket kan hjälpa kvinnorna. Så det innebär att medlemmar som söker in, kan få använda fingerande namn, bara vi admin vet det riktiga. Vi har en mail-adress dit man skriva, skicka foton och dokument som kan vara till hjälp vid ett senare tillfälle. Tillsamman är vi starka – Le nane dabb, säger kvinnorna i nätverket.

Om du vill komma i kontakt med nätverket skriv till nanedabb@gmail.com

Vad var det som gjorde att nätverket startades?

Flera kvinnors berättelser om våld och utsatthet blev synliga på Facebook i flödet och händelser vi hörde talas om i bekantskapskretsen fick till följd att  vi började diskutera sinsemellan och hade ett digitalt möte där det visade sig att vi hade samma åsikt, något behövdes göras för oss dinglarkvinnor (med) Många har erfarenheter själva av fysisk och psykisk misshandel och vill bidra med stöd och åstadkomma förändring. Vi tänkte oss att vi som dinglare är en kraft att räkna med och vi finns utspridda över hela landet och kan vara tillgängliga för den våldsutsatta i flera delar av landet Vi har i många fall erfarenhet av utsatthet i olika former och hur det drabbar på olika plan, inte bara en själv, även familjemedlemmar, husdjur utöver raserad struktur med ekonomi, boende m.m

Vi vill också kunna uppmärksamma tidiga varningstecken för att göra den utsatta medveten om vad som pågår, innan det gått för långt. Av den orsaken startade vi den privata Facebook gruppen; Dinglarkvinnor le nane dabb.

Syftet med gruppen och det stöd vi kommer kunna erbjuda är Inte heller att det ska vara ett forum för FB vendettor, vi vill att när vår grupp är involverad så är det inte ett forum för att skapa intriger eller förvärra läget med uppgifter som inte är konkreta. Man måste vara medveten om kan vara riskabelt för den våldsutsatte att söka hjälp och att våga gå ut med uppgifter om sin förövare.

Att ha i åtanke; vårt koncept är inte helt färdig utvecklat än och vi har förhoppningen att växa med fler engagerade personer och att gruppens styrka ska vara kollektivet., man ska veta att man inte är helt ensam i en tuff situation.

Vilka samverkanspartner har ni?

Samarbetspartners VOOV, kvinnojourer som vi undersöker kan vara oss till nytta längre fram. Vi har kontakt med en kvinnlig advokat på en byrå som kommer kunna ta sig an fall om det kommer till skarpt läge, eller bara ge praktiska råd.

Är ni bara till för resandekvinnor?

Vi är bara till för dinglarkvinnor eftersom det är en grupp som kanske generellt inte söker hjälp hos myndigheter i första hand. Faktorer att ta med i beräkningen är att många familjer är släkt med varandra och att våld och hot riktas mot flera, därför kan det råda en viss tystnadskultur utöver den misstro och tystnad man har mot Socialtjänst, polis, sjukvård av rädsla för att det dokumenteras och utreds på ett sätt man inte kan styra över och kanske heller inte riktigt är redo för.

På vilket sätt kan ni hjälpa kvinnorna?

Med Stöd och råd och hjälp att spara dokument och bilder om det skulle bli en anmälan i framtiden.

Le nane dabb
nanedabb@gmail.com

Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Anmäld misshandel av andra närstående genom släktskap eller familj stod för 15 procent av samtliga misshandelsbrott. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående, står det att läsa på bra.se hemsida (Brå, brottsförebyggande rådet).

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. 

Våld i nära relationer: Orange Day MC, 29 maj 2021 kortege mot våld

Våld i nära relationer: ”Jag kan, jag vill, jag vågar”

Våld i nära relationer: Barn går sönder, det gör inte du

Våld i nära relationer ”är svårt att se utifrån”

Man vänjer sig och sminket döljer spåren

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS