Anmälan öppen till samiskt konfirmationsläger

När anmälan till samiskt konfirmationsläger 2024 öppnades på tisdagsmorgonen tog det bara 30 minuter innan de första 27 blivande konfirmanderna var anmälda. Lägret kommer äga rum i Saxnäs den 14–28 juni. Själva konfirmationen äger rum den 29 juni.

Källa: TT

– Det känns riktigt roligt att vara igång med det samiska konfalägret och det ersättande höstlovslägret för 2008:orna. Framförallt är det roligt för jag vet hur mycket det betyder för så många, att få vara med och bidra till en kyrkligt samisk majoritetsmiljö, kanske den första samiska majoritetsmiljön för några ungdomar, säger Sofia Strinnholm, stiftsadjunkt med samordningsansvar för samiskt konfirmationsläger.

Hon tillträdde den nyinrättade tjänsten i mitten av augusti och uppmuntrar samiska familjer att ta kontakt om de har några frågor.

Höstläger i Nikkaluokta
Samtidigt öppnade också anmälan till det samiska höstlägret i Nikkaluokta. Det är till för de ungdomar som konfirmerats under 2023, året då det stora samiska konfirmationslägret pausades. Lägret äger rum i Nikkaluokta under höstlovet, vecka 44.

Sökes: ledare för samiska konfirmander
En viktig del i båda lägren är ledarna. Inför båda lägren söker man därför samer som vill vara med och möta unga samer och fundera på livets stora frågor.

– Konfalägret är en viktig mötesplats för att träffa andra jämnåriga samer, att få reflektera kring aktuella livsfrågor och vara i en andlig miljö. En plats där många för första gången kan vara sig själv fullt ut utanför den egna familjen, utan risk för att möta rasism. Där är ledarna en viktig faktor för att skapa en plats där man vågar vara sig själv, säger Sofia Strinnholm.

· · ·

Bakgrund
Luleå stift är huvudarrangör för det samiska konfirmationslägret. Efter utvärderingen av 2022 års läger pausades verksamheten för att kunna ta ett omtag, både för att kunna möta kritik som framkommit och för att planeringen av 2022 års läger präglats av pandemin. Det hade inneburit ett generationsskifte bland de unga ledarna vilket gjorde det svårt att rekrytera nya ledare med samisk kompetens.

Luleå stift anställde Nils-Johan Labba, tidigare lägerchef och vice ordförande i samiska rådet i Svenska kyrkan, som ledde arbetet med att göra ett omtag. Arbetet mynnade ut i en slutrapport som ligger till grund i det fortsatta arbetet.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS