Är den 29 september bara till för Resandefolket

Illustratörer Paul K Roos

I en intervju i samband med Resandefolkets dag fick Britt-Inger Hedström Lundqvist frågan, av Radio Romano, om den 29 september bara är till för Resande eller om dagen även kan firas av andra Romer.

Text: redaktionen E-post: redaktionen@dikko.nu

Bakgrund

Att fira den 29 september startade i början av 2010- talet med att några resandeföreningar tyckte det var viktigt att markera hur länge Resandefolket hade funnits i Norden och för att synliggöra Resandefolket som grupp. Detta eftersom Resandefolket under lång tid varit en ganska osynlig grupp i Sverige.

Sen har det spridit sig och idag är det ett etablerat datum att fira den 29 september i många olika sammanhang. Idag uppmärksammar inte bara föreningar utan även museer, kommuner med flera dagen. Det är fortfarande oftast resandeföreningarna som arrangerar eller som är en del av firandet. Det finns också en massa privata initiativ som kan handla om att fira tillsammans med vänner eller familj och det flaggas i många städer den 29 september.

Den 29 september 1512 anlände den första, offentliga, migrationen av Resandefolk, eller tatare, ”tattare” som de då kallades för, till Sverige och Norden. Det är viktigt att det inte bara handlar om att det kom ett nytt folk till Sverige utan att de Resande anlände i Norden, för på den här tiden såg inte gränserna mellan länderna ut som de gör idag. Dessutom har Resande vandrat över gränserna och även deporterats till andra Nordiska länder genom historien. Folket som kom 1512 hade förmodligen anlänt redan tidigare, så på vilket sätt, eller vilken väg de kom till Sverige är det ingen som vet, med det finns vissa fakta som antyder att de kom via Danmark.

Varför firar vi Resandefolkets dag den 29 september

Minoriteten Romer, som Resandefolket är en del av, firar den 8 april, en viktig dag för alla i minoriteten Romer, och det är den internationella dagen för vårt folk. Den 8 april firar vi den första Romska kongressen som hölls i London. Ett landmärke för minoriteten Romer. Den 29 september ska inte konkurrera, eller ersätta, den 8 april, utan den 8 april kommer alltid ha en särställning bland alla Resande och Romer.

Men åter till frågan: är den 29 september till för alla i minoriteten Romer?

Vi kommer från samma folk i grunden och att det är de Resande som kom först till Sverige vet vi idag, och accepterat av de flesta. Men gör det att Resande har ensamrätt på dagen? Resandefolket och Romers släktskap är vetenskapligt bevisat och väl känt.

Så till frågeställningen: kan Romer fira Resandefolkets dag den 29 september som den dag vi som minoritet gjorde vårt första avtryck i Norden? Vi Resande är är en del av minoriteten Romer och Romer är en del av oss Resande. Resande och Romer är i grunden samma folk, och Resande firar 8 april som den internationella dagen, kan då Romer och Resande fira Resandefolket dag den 29 september som den nationella dagen för Resande och Romer?

Skulle Resandefolkets dag kunna vara en dag för alla Romer i Sverige och Norden för att symbolisera det datum då vi som minoritet kom till Norden?

Vad tycker du? Skriv ned ditt svar och skicka det till redaktionen@dikko.nu

På Resandefolkets dag gjorde Radio Romano en intervju med ansvarig utgivare Britt-Inger Hedström och Eleonor Frankemo. Du kan lyssna på den HÄR.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS