Årligt möte OSSE:s utrikesministrar genrep inför Sveriges ordförandeskap

pixabay

Tillsättningen av fyra nya toppchefer i OSSE, med en ny generalsekreterare och representanter för organisationens tre oberoende institutioner. Det var det viktigaste resultatet på det årliga ministerrådsmötet som hölls i Tirana. I december nästa år anordnar Sverige som ordförandeland det avslutande mötet i Stockholm.

Utrikesminister Ann Linde hade rest till Tirana i sin roll som inkommande ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 2021. Mötet hölls i övrigt i digitalt format och delar av mötet livesändes även för en bredare publik.

I sitt nationella anförande tog utrikesministern upp vikten av de gemensamma principer och åtaganden som organisationens 57 deltagande stater kommit överens om.

I dessa gemensamma åtaganden är kopplingen mellan säkerhet och respekten för mänskliga rättigheter och demokrati kristallklar. Genom att uppfylla våra åtaganden skulle vi kunna göra vår region säkrare. De turbulenta händelserna efter presidentvalet i Belarus är en påminnelse om vikten av att upprätthålla dessa principer, sade Ann Linde. 

Albanien, som är ordförande i OSSE 2020, kan se tillbaka på ett utmanande ordförandeskapsår där nya arbetsformer fått utvecklas i samband med COVID-19. På decembermötet kunde dock utrikesministrarna för de deltagande länderna klubba flera beslut inom OSSE:s olika arbetsområden, uppdelade i tre ”dimensioner”, med utnämningen av ett nya chefer på poster som stått vakanta som ett av de viktigaste resultaten.

Det här är mycket glädjande för OSSE-institutionerna har en oerhört viktig roll att stödja alla de deltagande staterna i OSSE att leva upp till våra gemensamma åtaganden, sade utrikesminister Ann Linde.

Helga Schmid tillsattes som generalsekreterare för OSSE-sekretariatet och det togs beslut om chefer för OSSE:s oberoende institutioner. Ny chef för kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som bland annat genomför valobservationer samt bevakar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati i de deltagande staterna, blev italienaren Matteo Mecacci. OSSE:s nya mediefrihetsrepresentant (RFoM), som bevakar utvecklingen avseende mediefrihet, är sedan i fredags en portugisisk tidigare biståndsstatssekreterare vid namn Teresa Ribeiro. Högkommissarien för nationella minoriteter (HCNM), som verkar konfliktförebyggande kopplat till nationella minoriteters rättigheter är numera den tidigare kazakiske stockholmsambassadören, Kairat Abrakhmanov.

För Sverige var ministerrådsmötet en generalrepetition inför 2021, när Ann Linde tar över rollen som ordförande. Då kommer motsvarande möte hållas i Stockholm.

Jag ser fram emot att presentera det svenska ordförandeskapsprogrammet i januari på plats i Wien, OSSE:s ”hemstad”. Genom våra prioriteringar och aktiviteter under nästa år vill vi bidra till stärkt demokrati och säkerhet i vår region, avslutar Linde pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu