Authorities Ordered to Provide Water for Romani Communities in Prilep, North Macedonia

Myndigheterna i Prilep kommun har beordrats att ge tillgång till rent vatten för de romska stadsdelarna ”Debarca” och ”Tri Bagremi” i Prilep, Nordmakedonien. Den 23 augusti 2022 meddelade kommissionen för förebyggande och skydd mot diskriminering ett beslut som konstaterade att Prileps kommun och PUC Vatten och avlopp Prilep hade direkt diskriminerat romer i staden genom att inte säkerställa lika tillgång till vatten. Fyndet kom efter ett klagomål från European Roma Rights Centre (ERRC) på uppdrag av romer från dessa samhällen. De offentliga institutionerna har sex månader på sig att verkställa beslutet.

Det är inte en slump att romer förblir oanslutna till den allmänna vattenförsörjningen, ofta i årtionden” sa ERRC:s ordförande Đorđe Jovanović. ”Institutionell rasism innebär att dessa samhällen blir försummade och nekade grundläggande infrastruktur av offentliga myndigheter. Vatten är så viktigt, utan det kan dessa romer inte fullt ut åtnjuta lika tillgång till utbildning, till god hälsa och hygien, till sysselsättning såväl som till alla möjliga andra områden i livet som påverkas av brist på rent vatten i hemmet.

Trots att de har bott där i många år har de romska samhällena i stadsdelarna ”Debarca” och ”Tri Bagremi” aldrig varit anslutna till rinnande vatten. En del av anledningen är att många av bostäderna i dessa kvarter aldrig har legaliserats av kommunen. I kommissionens beslut nämns denna fråga och slår fast att om det finns juridiska hinder för legaliseringen av grannskapet så måste myndigheterna tillhandahålla tillfälliga lösningar som ger tillgång till rent vatten för alla romska familjer som bor i området.

I kommissionens beslut konstaterades direkt diskriminering på grund av ras, hudfärg, etnicitet, socialt ursprung och egendomsstatus inom området för tillgång till varor och tjänster. ERRC har också ett mål angående denna fråga i den nationella domstolen i Prilep.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på makedonska 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS