Böcker på jiddisch digitalt tillgängliga för alla

Nu kan alla läsa e-böcker på jiddisch i Kungliga bibliotekets (KB) app Bläddra. Jiddisch har en lång historia i Europa och är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Många av böckerna blir nu digitalt tillgängliga för första gången.

Källa: KB

− Bläddra gör det enkelt för både jiddischtalande och Sveriges bibliotek att hitta litteratur på språket. Det bidrar förhoppningsvis till goda läsupplevelser, men också till att jiddisch kan fortsätta att leva och utvecklas som språk i landet, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan på KB.

Inledningsvis innehåller Bläddra cirka 20 titlar på jiddisch, för såväl barn som vuxna. Några exempel är bilderboken Dos Nisele (Nöten) av Sara Schulman och Karl Kjäll, pekboken Hinter gardin in a yidisher heym (Bakom gardinen i ett judiskt hem) av Nikolaj Olniansky samt poesisamlingen Benkshaft av Michael Felsenbaum.

Litteraturen har valts ut i dialog med både läsare och aktörer som förmedlar språket på bibliotek, i skola och förskola. Arbetet har också förutsatt ett nära samarbete med förläggare, författare, översättare, språkvetare och andra jiddischaktörer.

Böckerna i Bläddra är helt gratis att ta del av.

Minoritetsspråk sedan 2000

Jiddisch, som ordagrant betyder ”judiska”, har en ungefär tusenårig historia. Språket växte fram i Central- och Östeuropa och är ett germanskt språk med inslag av hebreiska, arameiska, polska och ukrainska. Språket finns i flera dialekter och skrivs med det hebreiska alfabetet.

Sedan år 2000 är jiddisch ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Till exempel är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning på jiddisch till alla elever som önskar det.

Fakta: Bläddra
Bläddra är en kostnadsfri app med litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk, som lanserades i april 2021. I dagsläget innehåller den e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att appen även ska fyllas på med finska böcker.

Appen är framtagen av KB för att främja tillgång till litteratur på de nationella minoritetsspråken i hela Sverige. Den går att ladda ner i Appstore (Iphone/Ipad) och Google Play (för surfplattor och mobiltelefoner med Android).

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS