Civil Right Defenders uttalar sig med anledning av Rasmus Paludans senaste koranbränning i Sverige 

pixabay

Den senaste tiden har frågan om koranbränningar återigen blivit aktuell efter att Rasmus Paludan, partiledare för det högerextrema och antimuslimska partiet Stram Kurs, på nytt bränt Koranen i Sverige. Denna gång utanför Turkiets ambassad i Stockholm.  

Förra året polisanmälde Civil Rights Defenders Paludan för hets mot folkgrupp, efter att Paludan bränt koranen vid ett flertal tillfällen runtom i Sverige under våren. Med anledning av Paludans senaste koranbränning har Civil Rights Defenders fått många frågor om våra anmälningar och vad som händer nu. Här kan du läsa mer om fallet och Civil Rights Defenders ståndpunkt: 

Kort om Civil Righs Defenders polisanmälningar mot Paludan  

I juni förra året polisanmälde Civil Rights Defenders Paludan för hatbrottet hets mot folkgrupp, efter att Paludan bränt koranen vid ett flertal tillfällen runtom i Sverige under våren. Civil Rights Defenders menar att Pauldan, i samband med korabränningarna i våras, gjort sig skyldig till hatbrott. Sverige har en lagstiftning som finns till för att skydda minoriteter mot bland annat hatpropaganda och Civil Rights Defenders menar att Paludans handlingar omfattas av denna lagstiftning.  

Totalt lämnade vi in fyra anmälningar till polisens hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö, där flera av Paludans koranbränningar och demonstrationer ägt rum.  

Här kan du läsa mer om våra polisanmälningar mot Paludan och varför vi menar att Paludan gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. 

Vad tycker Civil Rights Defenders om att Paludan återigen bränt koranen i Sverige? 

Civil Rights Defenders ser allvarligt på alla former av hatbrott och understryker återigen vikten av att regeringen och rättsväsendet arbetar aktivt för att motverka hatbrott. Vi understryker också att staten, inte minst politiker, har ett särskilt ansvar att inte bidra till hets, vilket bland annat slås fast i FN:s rasdiskrimineringskonvention.   

Vi har tidigare polisanmält Paludan för hets mot folkgrupp, bland annat eftersom vi menar att brännandet av koranen är en symbolisk handling med en rasistisk innebörd. Brännandet av koranen har även historiskt använts för att uttrycka missaktning mot muslimer.  

Vi anser fortsatt att frågan om huruvida koranbränningar utgör hets mot folkgrupp ytterst måste avgöras av en domstol. I sitt arbete måste rättsväsendet ta hänsyn till internationella människorättsnormer som Sverige är bundet av. 

Civil Rights Defenders värnar om yttrandefriheten, men vi tycker att det är viktigt att det tydliggörs var gränserna för yttrandefriheten går. Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Lika grundläggande för ett demokratiskt samhälle är rätten att inte diskrimineras samt skyddet mot rasdiskriminering, bland annat genom den hatbrottslagstiftning som Sverige har antagit i samband med ratificeringen av FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, samt FN:s rasdiskrimineringskonvention.  

Vad händer just nu gällande Civil Rights Defenders tidigare polisanmälningar? 

Det pågår just nu en förundersökning i Malmö i ett av ärendena. Ärendet ligger under förundersökningssekretess.  

Kommer Civil Rights Defenders att polisanmäla Paludan på nytt? 

Vi har inte upprättat någon ny polisanmälan. Vi tittar närmare på frågan i dagsläget och behöver göra en grundlig analys av de senaste händelserna och rättsläget innan vi fattar beslut om – eller hur – vi går vidare rättsligt.  

Läs mer 

Vill du veta mer om hets mot folkgrupp, varför vi tidigare polisanmält Paludan och varför vi menar att Paludan gjort sig skyldig till hatbrott? Läs mer här där vi utvecklar vår argumentation. Där kan du även läsa våra polisanmälningar.  

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS