Civil Rights Defenders lanserar ny åttaårig strategi för att motverka autokratisering och stödja människorättsförsvarare

Hanna Gerdes, styrelseordförande och Anders Pettersson, exekutiv chef med den nya strategin.

Demokrati och mänskliga rättigheter är på tillbakagång. Människorättsförsvarare i alla delar av världen står inför ett panorama av utmaningar och mer än 70 procent av världens befolkning lever nu i autokratier. Under de kommande åren vill vi möta dessa utmaningar genom att se till att Civil Rights Defenders och vårt globala partnernätverk av människorättsförsvarare blir starkare och mer innovativa än någonsin.

I dag lanserar vi Civil Rights Defenders strategi för 2023-2030 som ska ta oss till vår vision om ”en värld av demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter våra medborgerliga och politiska rättigheter”. Vår vision, vårt uppdrag, våra kärnvärden och vår förändringsteori är grund för strategin. Vår strategi bygger även på samråd med våra partners och vår egna 40-åriga erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter.

Strategin beskriver våra prioriteringar och vårt unika bidrag till att stärka den globala rörelsen för demokrati och mänskliga rättigheter genom fyra strategiska mål: säkerhet, kapacitet, engagemang och ansvarsutkrävande. I vår nya förändringsteori kopplas alla våra strategiska mål samman med de resultat, aktiviteter och insatser som vi ser som nödvändiga för att bygga en global människorättsrörelse som är kraftfull och motståndskraftig, samt för att säkerställa att beslutsfattare agerar för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och att de som kränker dessa ställs till svars.

Genom med- och motgång har Civil Rights Defenders alltid arbetat för att främja medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare runt om i världen. Vi är övertygande om att ett starkt civilsamhälle är en viktig del av ett demokratiskt samhälle och att människorättsförsvarare spelar en central roll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

I dag står vi inför ett historiskt val. Vi kan agera för att försvara demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstatens principer, eller så kan vi stå vid sidan om och låta auktoritära krafter avancera och förtrycka fler människor.

Vi väljer att agera och det är dags att agera nu.

Hanna Gerdes, styrelseordförande 
Anders Pettersson, exekutiv chef

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS