Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte

Tf vikarierande direktör Charlotte Palmstierna. – Det öppna mötet är en viktig del i arbetet med att inrätta institutets rådgivande organ.

Institutet för mänskliga rättigheter bjuder in till öppet möte den 23 januari. Mötet sker digitalt och handlar om hur institutets kommande råd ska arbeta.

– Vi presenterar ett förslag och en väg framåt för att institutets rådgivande organ ska kunna inrättas under 2023. Vi ser fram emot synpunkter och reflektioner från organisationer och personer som varje dag verkar för att mänskliga rättigheter ska bli till verklighet för alla, säger tf vikarierande direktör Charlotte Palmstierna.

För ett år sedan, 1 januari 2022, inrättades Institutet för mänskliga rättigheter som enligt lag ska främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige och verka som en oberoende nationell mekanism enligt artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid institutet ska det enligt lag finnas ett rådgivande organ som ska tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från det civila samhället och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet ska även skicka in sina förslag på ledamöter till institutets styrelse till regeringen.

– Institutets rådgivande organ kommer att bli en viktig kanal för oss att få syn på områden där skyddet för de mänskliga rättigheterna behöver stärkas, säger Charlotte Palmstierna. 

I lagen står det att rådet ska ha minst tio ledamöter och att det ska finnas representation från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Under 2022 har tillsättandet av rådet varit en prioriterad fråga för institutet, bland annat genom flera dialogsamtal med representanter för det civila samhället och andra aktörer.

– Vi har under 2022 också fått skriftliga förslag från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Funktionsrätt Sverige och delar av Nätverket för Mänskliga rättigheter om principer för rådets utformning och uppdrag, säger Linde Lindkvist, ansvarig utredare för arbetet med inrättandet av rådet.

På det öppna mötet presenterar institutet förslag på utformning, nomineringsprocess och tillsättning av rådet samt förslag på uppgifter och arbetsformer. Institutets styrelse väntas ta beslut om formerna för rådet i februari och målet är att rådet ska kunna ha sitt första möte under hösten.

Det öppna mötet sker via Teams måndag den 23 januari, antingen klockan 14:30 – 16:00 eller 19:00 – 20:30. Båda tillfällena teckenspråkstolkas. Observera att anmälan krävs.

  • Anmälan sker till registrator@mrinstitutet.se senast den 18 januari 2023. Ange diarienumret 1.2.1-609/2022 i ämnesraden och meddela vilken av tiderna du vill medverka på. Meddela i anmälan om du använder teckenspråkstolk.
  • Länk skickas till deltagare senast den 20 januari.
  • Om du inte kan delta har du ändå möjlighet att senast den 24 januari skicka in dina synpunkter och reflektioner kring rådet till oss på registrator@mrinstitutet.se och ange diarienumret 1.2.1-609/2022 i ämnesraden.

För frågor om det öppna mötet kontakta Linde Lindkvist på linde.lindkvist@mrinstitutet.se

Läs mer om Institutet för mänskliga rättigheter på vår hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS