Demokrati| Nationella minoriteter – rättigheter i förskola

På Sveriges kommuner och landsting hemsida står det att förskolan styrs av en skollag och en läroplan som beskriver den värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Utbildningen i förskolan skapa en grund för ett livslångt lärande hos barnen. Tanken är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för varje enskilt barn. Barnen ska ges förutsättningar till en utveckling och ett lärande genom att leka, skapa och utforska. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. I barnens lärande ska det också ingå att lära sig om e nationella minoriteterna.

Nationella minoriteter – rättigheter i förskola

I denna webbsändning får du bland annat information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola.

Webbsändning 21 februari 2020: Aktuellt från SKR – förskola och skola

Videon handlar om Charlottendals väsentligt tvåspråkiga förskola på nationella minoritetsspråk.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu