Socialstyrelsen: Referensgruppen för Stöd och insatser nationella minoriteter

Socialstyrelsen har i regeringsuppdraget Stöd och insatser för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken (dnr: 15499/2022) skapat en referensgrupp.

Myndigheten efterfrågade intresserade som själva identifierar sig med någon av de fem nationella minoriteterna, det vill säga den judiska, romska, sverigefinska, tornedalska minoriteten eller samer. Utöver det var ett kriterium att personen har yrkeserfarenhet av, studier kring eller stort intresse för socialtjänst, äldreomsorg och/eller hälso- och sjukvård. Gruppens deltagare behöver bestå av kvinnor och män, bo på olika platser i landet, ha en spridning i ålder, erfarenhet av de olika verksamhetsområdena och erfarenhet av frågor som rör olika grupper exempelvis barn, unga, äldre.

Det kom in närmare 40 intresseanmälningar och utifrån dessa har myndigheten beslutat om en grupp som i sin helhet bidrar med en stor bredd av erfarenheter och kompetenser. Ett viktigt kriterium för urval var om personen nu, eller nyligen, har arbetat inom socialtjänsten, äldreomsorgen och/eller hälso- och sjukvården.

Vi har fått en stor bredd av kunnande. Gruppen består av kvinnor och män från Skåne till Kiruna i åldern 30 till över 80 år, och från samtliga nationella minoriteter och med erfarenheter från socialtjänst, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Personerna som ingår i referensgruppen är:

Ann-charlott Pavval, Skellefteå
Anoo Niskanen, Skara
Beate Hyttinen Lindgren, Uppsala
Idaleta Redzepi, Falköping
Jim-Ove Haapalainen, Jukkasjärvi
Julia Marainen, Kiruna
Mervi Erkheikki, Umeå
Nevrija Osmanovic, Falköping
Niina Slagner, Karlskoga
Paul Dandos, Skurup
Priscilla Schwartz, Stockholm
Robert Brisenstam, Växjö
Sara Juuso, Arvidsjaur
Susanne Sznajderman-Rytz, Sandared

Den här referensgruppen är en del i en strukturerad dialog enligt minoritetslagen och kompletterar de generella samråd och eventuella konsultationer som Socialstyrelsen har med respektive minoritet.

Mer om regeringsuppdraget:

Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2022–2024 ta fram och sprida kunskapsstöd och att genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken. Enligt regeringsuppdraget ska stöd och insatser riktas till beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Mer om uppdraget finns att läsa här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/03/uppdrag-till-socialstyrelsen-om-de-nationella-minoriteternas-rattigheter-och-de-nationella-minoritetsspraken/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS