Studie av högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter

wikimedia

Ett av UHR:s uppdrag är att verka för lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt att arbeta mot diskriminering. För att kunna planera och prioritera framtida insatser genomförs nu en studie av hur studenter som tillhör nationella minoriteter upplever sina högskolestudier.

Vill du bidra till studien med dina erfarenheter?

Vi vill gärna höra från dig som:

  • tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter (judar, romer, samer, tornedalingar, sverigefinnar)
  • studerar vid högskola eller universitet i Sverige, eller nyligen har avslutat dina studier, och
  • vill berätta om dina upplevelser av studierna.

Alla svar är viktiga för oss, oavsett hur mycket eller lite du vill berätta. Du kan delta via en enkät eller i intervju:

Här hittar du en enkät Öppna i nytt fönster där du anonymt kan berätta om dina erfarenheter, positiva och negativa. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i.

Vi intervjuar också studenter om hur de upplever studierna. Intervjuerna genomförs digitalt eller fysiskt och tar ungefär en timme. Du får två biobiljetter som tack för din medverkan. Här kan du anmäla intresse för att bli intervjuad!

Mer om studien

2018 publicerade UHR en studie där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna intervjuades om hur de ser på högskolestudier: ”Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?” I den studien svarar unga i alla grupper, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan. De ser också att de riskerar att bemötas av okunskap och fördomar från andra studenter.

För att skapa en bättre bild av situationen på lärosätena intervjuas nu högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter om hur de upplever studierna och studielivet. Studien pågår under 2022 och rapporten planeras att publiceras på UHR:s hemsida 2023.

Kontakt

Kontaktperson: Matilda Björn, matilda.bjorn@uhr.se, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS