Dialog kring nationella minoriteter i Skövde

BiL

För första gången anordnar Skövde kommun en dialog med fokus på nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli erkändes som nationella minoritetsspråk. 

Under dialogen får personer i Skövde kommun som tillhör en nationell minoritet, eller kanske flera, information om sina rättigheter. Tillsammans med Skövde kommuns representanter ges deltagarna möjlighet att prata om vad man tänker och önskar vad gäller kulturaktiviteter på nationella minoritetsspråk. .

Dialogen sker den lördagen den 7/11 klockan 14.00-16.00 på Skövde Kulturfabrik. Deltagarna ges även en rundvandring på Kulturfabriken och bjuds på ett uppträdande av Ramona Lindeman, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu