Nyheter| Svensk biblioteksförening har skapat expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

pixabay

Expertnätverkets syfte är:

att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan.

Nätverket är för, med och om nationella minoriteter.

Inbjudan till bibliotek om att bli romsk läsambassad!

Nätverket har skapat en plattform för de fem nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samerna, som också är ett urfolk, är prioriterade grupper på alla bibliotek. Nätverket ser till användarnas behov och de rättigheter nationella minoriteter har i förhållande till biblioteken.

De nationella minoriteternas rättigheter regleras genom flera lagar som biblioteken och användarna behöver ha goda kunskaper om. Området spänner över alla åldersgrupper och nästan alla användargrupper biblioteken har.

Lagar, konven­tio­ner och mino­ri­tets­po­li­tik i rapport från Kungliga biblioteket

Nätverket vill sprida sprida goda exempel och strategier och på så sätt bidra till att stärka området och skapa utveckling. De vill skapa ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Nätverkets syfte är att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan, avslutas texten på deras hemsida.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu