Demokrati- och människovärdedagar med utställningen Romer- en del av Förintelsen

Foto: Norrköpings kommun

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.

Tyvärr utmanas demokratiska värden just nu på allt fler platser i världen, inklusive Sverige. Det är därför oerhört angeläget att som samhälle stå emot det som hotar vår öppenhet och mångfald. I det arbetet är vi alla viktiga, säger kommunfullmäktiges ordförande Maria Sayeler Behnam (S) till TT

Dagarna omfattar allt från föreläsningar och utställningar till samtal, musik och film. I arrangemanget ingår Förintelsens minnesdag den 27 januari. Runt om i världen samlas då människor för att minnas offren för nazisternas brott mot mänskligheten. I Norrköping uppmärksammas dagen med ett fackeltåg som går från Norrköpings synagoga till den mosaiska begravningsplatsen, där landshövding Carl Fredrik Graf samt kommunfullmäktiges ordförande Maria Sayeler (S) samt Thomas Wärfman, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norrköping, håller tal.

Fokus under dessa dagar är:
• Hur försvarar vi demokrati- och människovärde?
• Hur kan vi tillsammans arbeta för öppenhet och mångfald i Norrköping?
www.norrkoping.se/demokratidagar

2021 har varit ett oroligt år i pandemins kölvatten. Dock hoppas vi kunna genomföra veckans arrangemang och fackeltåget i år 2022, men eftersom läget just nu är osäkert spelar vi även in talen. Norrköping står upp mot antisemitism och olika former av rasism och diskriminering. Demokrati- och människovärdedagarna 2022 är en gemensam manifestation för demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter, säger Anne Olofsson, hållbarhetsstrateg i Norrköpings kommun och projektledare för veckan till TT

FASTA ARRANGEMANG UNDER VECKAN

Norrköpings Stadsmuseum: Utställningen ”Medlöperi och
motstånd”

ABF, Bergslagsgården- Miniutställningen ”Motstånd”

”Rasismen då och nu” av och med Byrån mot diskriminering i
Östergötland- föreläsning som visas på norrkoping.play
från 28 januari

Norrköpings stadsbibliotek: Romer- en del av Förintelsen.
Utställningen, som ges på romska och svenska, berättar om den
romska resan till Europa, språket och situationen för romer under
andra världskriget och om romer idag. Arrangeras i samverkan
med föreningen Norrköpings romer.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
programLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS