Demokrati och mänskliga rättigheter – Demokratimorgon digitalt

Välkommen att delta vid den fjärde av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor att beröras på olika sätt. Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Tanken är också att blanda forskning, med röster från civilsamhället och målgruppen inom olika teman.

Temat för den fjärde föreläsningen är föräldraskapsstöd och demokrati:

  • ”Föräldrastöd genom civilsamhället– hur vi på Attention arbetar med att stärka föräldrar som har barn med NPF”. Trots allt! arbetar med att stärka familjer som har barn med trotssyndrom/problematik och Familjelyftet arbetar med att stärka familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten – Riksförbundet Attention: Klara Cederqvist (projektledare för Trots Allt) och Elisabeth Sundström Graversen (kanslichef och projektledare för Familjelyftet).
  • ”Forskning om föräldraskapsstöd” – Pia Enebrink, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Datum: torsdag 7 oktober

Tid: klockan 08.00-09.00

Plats: Skype

Läs mer och anmäl dig via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida: Demokratimorgon – del 4 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Sista anmälningsdag fredag 1 oktober.

Varmt välkommen!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS