Den 6 februari är det samernas nationaldag

Den 6 februari är det samernas nationaldag, gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dagen firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Liksom alla nationella minoriteter har samerna under historien trängts undan och osynliggjorts. Ända fram till mitten av 1900-talet fördes till exempel en skolpolitik med förödande konsekvenser. Barnen, som oftast bara kunde samiska, fick endast prata svenska i skolan. De fick lära sig att deras språk och kultur inte var värt någonting.

Under Samerådets konferens i Helsingfors 1992 beslutades att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Om samernas nationaldag på sameforningen-stockholm.se Länk till annan webbplats.

Om samernas nationaldag på Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om samer på samer.se Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Läs mer om revideringen av lagen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om Länsstyrelsens och Sametingets uppdrag samt mer om nationella minoriteter på minoritet.se

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS