Blänkare

Den 6 februari är det samernas nationaldag

Den 6 februari är det samernas nationaldag, gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dagen firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. Liksom alla nationella minoriteter har samerna […]

No Picture
Nyheter

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna

Folkhälsomyndigheten ska stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska beskriva nuläget för de nationella minoriteternas hälsosituation samt kontinuerligt följa de nationella minoriteternas hälsosituation, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Ladda ner: Uppdrag […]

Nyheter

Nyheter| Urfolkens dag 9 augusti

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och den 9 augusti, varje år, är det Urfolkens dag. DIKKO vill uppmärksamma samernas dag och återigen påminna om Sveriges historia. En historia som vi aldrig får glömma och samtidigt framföra […]