Nyheter| Urfolkens dag 9 augusti

Privat bild

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och den 9 augusti, varje år, är det Urfolkens dag. DIKKO vill uppmärksamma samernas dag och återigen påminna om Sveriges historia. En historia som vi aldrig får glömma och samtidigt framföra de självklara och rättvisa åtgärder som behövs för att stärka och säkra samernas, som urfolk, och de nationella minoriteternas rättigheter.

Historiskt i Sverige, precis som andra länder, har Sverige både koloniserat och exploaterat ursprungsbefolkningens territorium. Koloniseringen har skett på olika sätt, vissa brutalt och andra förhållandevis fredligt.

Resultatet har hela tiden varit det samma – ursprungsbefolkningens territorium och rättigheter har konfiskerats och kränkts. Språk, kultur och levnadssätt har förbjudits samtidigt som naturresurser har skövlats och plundrats. Detta utan kompensation eller omtanke för den känsliga naturen i urfolkens territorium och på vilka som är de rättmätiga ägarna av marken är.

Och exploateringen fortsätter i det moderna samhället med ständiga krav på vinst, moderniseringar, effektiviseringar, omsättning och rikedom skövlas fortfarande marker i ursprungsbefolkningens territorier.

Internationellt slår Sverige sig för bröstet och menar att de mänskliga rättigheterna efterlevs, trots att urfolkets rättigheter fortfarande åsidosätts. ILO 169, som behandlar urfolkens rättigheter, antogs av internationella samfund 1989. Men Sverige har trots att över 30 år passerat fortfarande inte ratificerat ILO-konventionen, den konvention som behandlar urfolkens rättigheter.

Inte heller lever Sverige upp till den urfolksdeklarationen som FN antog för 13 år sedan, 2007, i den fastslås bland annat ursprungsbefolkningens rätt till självbestämmande, medlemsstaterna bekräftar att de ska respektera, främja och

”på intet sätt begränsa urfolkens rättigheter, och att upprätthålla principerna i FN:s deklaration om urfolkens rättigheter som antogs av generalförsamlingen den 13 september 2007”.

I Sverige idag tvingas samerna driva rättsprocesser mot staten för att få rätt till det som FN genom ILO 169 och urfolksdeklarationen slagit fast att världens alla ursprungsbefolkningar har rätt till.

Den nionde augusti högtidlighålls världens urfolk, de gemensamma banden mellan urfolkens kulturer och den natur som samerna levt och överlevt i. FN:s generalförsamling beslöt år 1994 att urfolkdagen skulle firas varje år under det så kallade urfolksårtiondet 1994-2004. Sedan dess har firandet fortsatt och den 9 augusti blivit etablerad som urfolkens dag. Här kan du se serien ”Amerikas urfolk

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu