Det är allas ansvar att motarbeta antiziganism

Foto Linda Lundqvist

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

Den 8 april firas den romska internationella dagen, en dag som är av särskild betydelse för romer runt om i världen. Dagen markerar den första världskongressen för romer som hölls i London 1971, och är en dag att fira romernas kultur och historia, samt uppmärksamma romers fortsatta kamp för jämlikhet och rättvisa.

Romerna är en del av det svenska kulturarvet, med historia som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Romerna utgör inte enbart en av de nationella minoriteterna i Sverige, utan är också den största minoriteten inom EU. Trots detta har romer länge kämpat för sina mänskliga rättigheter, och drabbas ofta av antiziganism (rasism mot romer), vilket bygger på fördomar om hur romer ser ut och beter sig. Dessa fördomar har lett till diskriminering och trakasserier och förföljelse av romer på flera områden i samhället.

En undersökning som Länsstyrelsen i Stockholm genomfört visar att diskriminering är en verklighet som unga romer dagligen står inför. Många unga romer vittnar om att de inte känner sig trygga nog med att säga att de är romer, varken i skolan eller på fritiden. De upplever en otrygghet och utsatthet på grund av fördomar kring den romska identiteten.

Enligt EU:s byrå för grundläggande mänskliga rättigheter så lever 90 procent av de totalt 84 000 hushållsmedlemmar som tillfrågades under den nationella fattigdomsgränsen i de elva länderna som har störst romsk befolkning. Bland dessa kan nämnas Rumänien, Bulgarien och Ungern. Knappt någon förbättring har skett när det gäller tillgången till utbildning, jobb, skäliga bostäder och minskad diskriminering under det senaste decenniet.

Nuvarande strategier och ambitioner inom EU och nationellt räcker inte till. Vi vill se ett EU inte enbart för handel och samarbete, utan också ett Europa för människorna. Socialdemokraterna var drivande för att EU ska kunna stoppa skattemedel till länder som inte respekterar rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. Pressen behöver öka på länder som inte tar sitt ansvar för att alla människor ska kunna leva ett drägligt liv och alla barn ska ha goda uppväxtvillkor.

Alla i samhället har ett ansvar att ta krafttag mot antiziganism och alla former av rasism. Vi behöver mer än bara ord och vackra strategier för att på allvar göra skillnad. Alla vinner på ett jämlikt samhälle.

Abedin Denaj (S), ledamot i S-föreningen Gävle Norra

Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Kristoffer Lindberg (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Linnéa Wickman (S), riksdagsledamot från Gävleborg

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS