Dialogen inför “Internationellt forum om Förintelsen i Malmö” har avslutats

Foto Regeringskansliet

När processen om det Internationella forumet om Förintelsen i Malmö inleddes ställde Dusan Marinkovic frågan Varför osynliggörs den romska Förintelsen? Han läste upp den fullständiga debattartikeln som 31 romska organisationer och riksförbund skrev under i en debattartikel den 27 december 2019.

Dusan gjorde också en Intervju med utbildningsminister Anna Ekström (S), den 27 januari 2020, på biblioteket i Malmö. Ett arrangeman som Romska Rådet Malmö arrangerade med fokus på den Romska Förintelsen. 

Efter mötet med utbildningsminister Anna Ekström bildades spontant en grupp bestående av cirka tio romer och resande för att ha samtal med regeringskansliet. Stefano Kuzhicov blev kontaktpersonen för den nybildade gruppen. 

Den 3 februari 2021 krävde arbetsgruppen att:

  1. Stockholmsdeklarationen (deklarationen från Stockholms internationella forum om utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen) ska revideras för att även inkludera den romska Förintelsen på samma villkor som den judiska Förintelsen.
  2. Antiziganism ska lyftas under internationella konferensen mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen.
  3. Under den internationella konferensen mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen ska svensk-romska och Europeiska-romska representanter utgöra en romsk delegation. Den romska delegationen ska få utrymme i talarstolen för att tala om Antiziganism och den romska Förintelsen.

Sen kom pandemin och det blev en fördröjning i processen och forumet sköts på framtiden. Men så småningom kom arbetet igång igen även om allt var mycket osäkert. För cirka en månad sedan uppmanades arbetsgruppen att föreslå vilka romer man ville att regeringen skulle bjuda in till forumet. Arbetsgruppen föreslogs Diana Nyman, Soraya Post och Stefano Kuzhicov, alla i gruppen var eniga om dessa namn. Det fanns förslag om att det borde finnas representation av romer i alla plenary vilket regeringen inte såg som en möjlighet. Efteråt kom gruppen på det självklara namnet Berith Kalander som bjöds in tillsammans med andra överlevare. Det hade tidigare funnits överlevande romer som tillfrågats men som valt att inte delta i protest mot att regeringen inte vill använda begreppet Förintelsen av romer.

Regeringen valde att bjuda in Diana Nyman, Stefano Kuzhicov och Fred Taikon. Stefano bjöds in för att delta fysiskt och de andra två digitalt. Ingen av dem ska tala i inledningen utan alla har möjlighet att ställa frågor och delta i under i de olika  plenary. Alla har tackat ja efter gemensamt beslut i gruppen.

Att ändra begreppet folkmordet på romer till Förintelsen av romer är uteslutet, enligt regeringen. Det kommer även fortsättningsvis att heta Förintelsen av judar och folkmordet på romer. Regeringen kommer inte heller att ta något initiativ för att revidera Stockholmsdeklarationen.

När det kommer till romsk närvaro under forumet kommer den romska aktivisten Miranda Vuolasranta, President of the European Roma & Travellers Forum, att ingå i ett panelsamtal med överlevande och Stefan Lövfen. I panelsamtalet har hon fått tre minuter att tala. Hon kommer också få tre minuter att tala i ett sido-plenary under eftermiddagen.

I det preliminära programmet går att se att det kommer finnas mycket lite närvaro av romer. Det blir endast de få minuter som Miranda Vuolasranta fått, under det åtta timmar långa forumet, som har flera olika plenary. Förutom det input som Diana Nyman, Stefano Kuzhicov och Fred Taikon kan bidra med.

Den 29 september togs de restriktioner, som tidigare införts med anledning av pandemin, bort. En pandemi som gjort att det “Internationella forumet för Förintelsen i Malmö” har behövts revideras och göras delvis digitalt. Men att restriktionerna tas bort förändrade ingenting i hur många romer från Sverige som får delta på plats. 

I arbetsgruppen har det varit ett bra samtalsklimat och en vilja till samförstånd. Det har inte funnits konsensus i huruvida romer från Sverige ska delta eller inte när kraven som ställdes inte fick något gehör. Alla har dock varit helt eniga om att man bör förändra begreppet folkmordet på romer till Förintelsen av romer. En process och en kamp som kommer fortsätter i framtiden. Den 8 oktober 2021 hade arbetsgruppen inför “Internationellt forum om Förintelsen i Malmö” det avslutande mötet med regeringen och arbetsgruppen är färdig med sitt arbete. 

Här är nedan är länkar, alla kan följa plenary 1 och 2, 

och länk 2 är så att man även kan ta del av breakout sessionerna i efterhand.

It is also possible to follow the plenaries and the press conference on www.government.se 

The breakout sessions will be published on www.government.se after the Malmö Forum.

Preliminära programmet

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Preliminary-ProgrammeLadda ner

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Diana Nyman

Djura Ivanov

Fred Taikon

Hans Caldaras

Lars Demetri

Rosita Grönfors

Sandor Vajda

Stefano Kuzhicov


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS