Domino Kai nominerad till Raoul Wallenbergpris

Privat bild Domino Kai

Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom stöd från regeringen. Pristagaren kommer att vid sidan av prissumman på 100 000 kr få en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

ETT PRIS I RAOUL WALLENBERGS ANDA

Raoul Wallenbergpriset delas ut varje år på Raoul Wallenbergs dag. Priset går till en person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

NOMINERADE TILL PRISET 2021

De fem nominerade till priset 2021 är:

  • Domino Kai, Sveriges Internationella Romska Filmfestival
  • Karin Fridell Anter, Stöttepelaren
  • Khalid Mohammed, For the people (F.T.P.)
  • Tobias Rawet, Föreningen Förintelsens Överlevande
  • Victoria Escobar, Changers Hub

Vi alla fem nominerade är vinnare säger Domino Kai när vi pratas vid, och jag är både glad och rörd över att vara en av de som är nominerad. Det är så stort att få vara i den stora mannens skugga och stor ära att bli nominerade till hans pris. Tänk att som rom får vara med i det här sammanhanget, det är svårt att ta in. Vi romer, olika grupper, kan och vill, bara vi får förutsättningarna. Det är viktigt att vi romer lyfter varandra och gläds med varandra medgång, och att vi är bra förebilder för barn och ungdomar.

Domino Kai nomineras för att han i 30 års tid har gett romska grupper en röst, utbildar kring fördomar, intolerans, diskrimineringslagstiftning. Som debattör, författare, föreläsare, inspiratör, tidigare enhetschef på Romano Center i Väst, RCV, med ansvar för romska frågan i Göteborgs stad ökar Domino kunskapen om minoriteters historia, kultur och språk samt driver frågor om alla människors lika värde. Genom att synliggöra individer, visa romer i andra perspektiv än de stereotypa som många är vana vid. Domino är en outtröttlig människorättsaktivist för en folkgrupp som fortfarande utesluts från de flesta samhällsområden. 

Läs mer om de övriga nomineringarna HÄR

Domino Kai läser sin dikt “I era spår”
Martin Luther King-pristagaren Domino Kai till Stadsmuseets Tisdagsklubb
Domino Kai får pris för sin kamp för romerna

Nu håller vi tummar och tår för att Domino Kai får priset.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS