En konsultationsordning för det samiska folket

Nordiskt samarbetes webbplats (norden.org), Foto Karin Beate Nøsterud

Regeringen har idag beslutat att utfärda en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Lagen innebär att regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna. Skyldigheten kommer från 2024 att gälla även för regioner och kommuner.

Regeringen har en högt ställd ambition i arbetet med mänskliga rättigheter. Dagens beslut är en milstolpe och ett mycket viktigt steg i att stärka det samiska folkets rättigheter och självbestämmande, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir konsultationsskyldiga när lagen träder i kraft den 1 mars 2022. För regioner och kommuner börjar konsultationsskyldigheten att gälla den 1 mars 2024.

Bakgrund
Samerna är ett urfolk i Sverige. Internationella kommittéer och experter har rekommenderat Sverige att se till att nationell lagstiftning tillgodoser det samiska folkets möjlighet att påverka beslut som rör dem. Även om dessa rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan inte är folkrättsligt bindande, lägger Sverige stor vikt vid dem. I Norge och Finland finns det regler om konsultation med samerna. Lagen är ett viktigt steg för att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem, avlutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS