Europeiskt ramverk om romers jämlikhet

Photo: Fredrik Posse/Stryngford Photo

EU-kommissionen antog en ny 10-årsplan den 7 oktober 2020 i planen ingår ett förslag till rådets rekommendation, för att stödja romer i EU. Där finns det sju viktiga fokusområden dom handlar om jämställdhet, inkludering, delaktighet, sysselsättning, hälsa och boende.

För varje område har kommissionen lagt fram nya mål och rekommendationer för medlemsstaterna om hur de ska uppnås, vilka båda kommer att fungera som viktiga verktyg för att övervaka framstegen och se till att EU gör mer framsteg när det gäller att tillhandahålla det viktiga stöd som så många romer lever i EU fortfarande behöver.

För att stärka de nationella minoritetsspråken har regeringen i Sverige bland annat föreslagit en kraftig förstärkning om 90 miljoner kronor per år 2022–2024. Det innebär möjlighet att ta fram handlingsprogram för bevarande av de nationella minoiritetsspråken samt inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, och utveckla det befintliga samiska språkcentrumet. Regeringen förstärker även bidragsgivningen inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur och satsar på arbetet med att motverka olika former av rasism.

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (pdf, 648 kB)

Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den minoritetspolitiska strategin och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken. Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.

Romer i Sverige -tillsammans i förändring (pdf 204 kB)

Regeringen har förslagit en satsning om 14 miljoner kronor för 2022 för att fortsätta arbetet att förverkliga strategin för romsk inkludering. Satsningen uppgår därefter till 18,5 miljoner kronor årligen 2023 och 2024 och därefter 8 miljoner kronor årligen permanent, enligt minoritet.se

Om samråden

Följande organisationer deltog:

11 oktober – Samråd med den nationella minoriteten tornedalingar, lantalaiset och kväner
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T), Met Nuoret

18 oktober – Samråd med den nationella minoriteten sverigefinnar
Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska ungdomsförbundet, Sverigefinländarnas Arkiv, Sverigefinska Riksförbundet, Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige

25 oktober – Samråd med den nationella minoriteten romer
Fusion, Romska Ungdomsförbundet, Riksförbundet Romer i Europa, Frantzwagner Sällskapet, Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM)

27 oktober – Samråd med den nationella minoriteten judar
Judiska Centralrådet, Chabad Lubavitch Sverige, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Sveriges Jiddischförbund.

28 oktober – Samråd med den nationella minoriteten och urfolket samerna
Same Ätnam, Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum, Svenska Samernas Riksförbund, Tjállegoahte – författarcentrum Sápmi, Sáminuorra, Renägarförbundet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS