Expos årsrapport – en ny generation aktivister med våldsdrömmar

Unga allt mer utsatta för högerextrem rekrytering
Genom särskilda kampanjer, nya sätt att organisera sig och med hjälp av sociala medier lockar den svenska extremhögern en ny generation unga aktivister med en dragning till våld. Det visar stiftelsen Expos årliga rapport om den svenska rasideologiska miljön. Samtidigt minskar antalet fysiska aktiviteter i miljön.

Källa: mynewsdesk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Under de senaste åren har vi sett en oroande trend där unga i allt högre grad rekryteras in i extremhögerns värld. Under 2023 tilltog trenden. Nya grupper som tränar på att använda våld – så kallade aktivklubbar – lockar unga på ett sätt vi inte sett på många år. Samtidigt riktar andra aktörer kampanjer mot unga. Utöver det noterar vi ett fenomen där ungdomar i nedre tonåren på egen hand bildar nazistiska digitala gäng där man uppmanar varandra att begå våldsdåd och där extremt våldsamt material sprids. En helt avgörande faktor är sociala medier som bidrar till att göra nazismens idéer tillgängliga för ännu en ung generation, säger Daniel Poohl, vd för stiftelsen Expo och en av författarna till rapporten.

Högerextremism i ny skepnad
För 16 året i rad har stiftelsen Expo också dokumenterat den rasideologiska miljöns aktiviteter. Under 2023 genomfördes 1 232 aktiviteter, en minskning med 31 procent jämfört med året innan, och det lägsta antal som Expo uppmätt sedan 2008. Jönköpings län var det i absoluta tal mest utsatta länet i Sverige för fysisk aktivism under 2023. Där ökade antalet aktiviteter medan det minskade i landets samtliga övriga län.

– Minskningen i antalet aktiviteter har flera förklaringar. Framför allt beror den på att den rasideologiska miljön byter skepnad. Tidigare dominerades miljön av Nordiska motståndsrörelsen, som bedrev en form av missionerande aktivism där medlemmar uppmanades att dela ut material och synas i gatubilden så mycket som möjligt. Det drev upp antalet aktiviteter. Nu har de tappat i styrka. Istället ser vi fler små, anonyma grupper och aktörer som arbetar på andra sätt. Det innebär helt nya utmaningar för rättsväsendet och arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism, säger Daniel Poohl.

Ökat fokus på våld
Rapporten visar på flera trender under året. Många av grupperna i miljön ser en chans att kunna påverka den politiska utvecklingen genom opinionsbildning, inte minst genom att agera kritiska vänner till Sverigedemokraterna. Den rasideologiska miljön intensifierade under året sin antisemitiska retorik. Delar av miljön har fortsatt samverka med konspirationistiska partier och grupper, vilket har lett till en tilltagande anti-statlig retorik och desinformation. Miljön har också intensifierat sin hbtqi-fientliga retorik, särskilt gentemot transpersoner. Under sommaren utsattes flera prideevenemang för störningar och skadegörelse. Under året har miljön också lagt allt större fokus på att träna sina aktivister i att använda våld i politiskt syfte.

– Vi ser en överhängande risk att det ökade fokuset på våld kommer att leda till att aktivister och anhängare på olika sätt attackerar det man uppfattar som politiska motståndare eller etniska och religiösa minoriteter, som företrädare för staten, muslimer, judar eller hbtqi-personer, säger Daniel Poohl.

Om undersökningen
De dokumenterade aktiviteterna i Stiftelsen Expos årliga rapport över den rasideologiska miljön bygger till största del på gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.

Läs hela Expos årsrapport över den svenska rasideologiska miljön 2023.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS