Färre högerextrema aktiviteter – fokuserar på egna medier och nätaktivism

Bild: Expo.

Antalet rasideologiska aktiviteter minskar för tredje året i rad. Samtidigt ökar den högerextrema medieproduktionen och unga väljer att söka sig till digitala gemenskaper. Inför valåret ökar risken för att den rasideologiska miljön kommer att spä på rasism, sprida desinformation och bedriva aggressiva kampanjer mot politiska motståndare. Det visar stiftelsen Expos årsrapport.

Minskningen beror på att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som tidigare var den dominerande gruppen, fortsätter att ha problem med återväxt och intern splittring. Samtidigt har inte andra grupper samma fokus på utåtriktad aktivism som NMR. Minskningen kan också förklaras av att ett generationsglapp där tonåringar och unga vuxna istället lockas av svenska och internationella digitala rasideologiska gemenskaper där terrorism och politiskt våld förhärligas, säger Jonathan Leman en av författarna till rapporten.

Under 2021 minskade antalet dokumenterade aktiviteter i den rasideologiska miljön från 2041 till 1482 aktiviteter. Det är en minskning med 27 procent. Det innebär att den dokumenterade aktivitetsnivån under 2021 var bland den lägsta Expo har noterat sedan sammanställningarna påbörjades 2008. Samtidigt tycks de största grupperna vid sidan av NMR antingen ha stabiliserat sig på ungefär samma nivå som tidigare år eller till och med ökat i antal aktiviteter, detta trots två pandemiår. Det totala antalet aktiviteter minskade i 18 av 22 län. Mest betydelsefulla är nedgångarna i aktivitet i Skåne (210-86); Västra Götaland (396- 242) och Värmland (111-55).

Satsar på egna medier 
Rapporten visar att den rasideologiska miljön fortsätter att satsa på egna medier. Under de senaste fem åren har antalet högerextrema podcasts ökat lavinartat. Från 6 till 38 stycken.

Den svenska extremhögern har inte varit lika synlig på gator och torg, men lyckas istället sprida sina idéer genom nyhetssajter och poddar, säger Jonathan Leman.

Vår rapport visar också att extremhögern delvishar flutit samman med den konspirationistiska rörelsen. Protesterna mot vaccinpass innebar en ny rekryteringsbas för den rasideologiska miljön och radikaliserade delar av den konspirationsteoretiska miljön.

Risk för desinformation och aggressiva kampanjer i valrörelsen
Inför valåret satsar flera högerextrema partier på att vinna mandat. Med stor sannolikhet kommer det innebära att antalet aktiviteter ökar igen. Det innebär enligt rapporten också en ökad risk för desinformation, grova rasistiska utspel, aggressiva kampanjer mot politiska motståndare, anklagelser om valfusk och i värsta fall politiskt våld från extremhögerns olika aktörer och sympatisörer under valrörelsen.


Om undersökningen

De dokumenterade aktiviteterna i Stiftelsen Expos årliga rapport över den rasideologiska miljön bygger till största del på vit makt-gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.

Rapporten finns att ladda ner i Expos pressrum och på Expos hemsida.

I rapporten finns en bilaga med samtliga aktiviteter de senaste tre åren fördelade på län och kommun, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS