“Fler barn kommer att sättas i förvar” – kritik mot EU:s nya migrationspakt

Martin Nyman_Civil Rights Defenders

Den 11 april röstades Europeiska unionens migrations- och asylpakt igenom i parlamentet efter flera års förhandlingar. Den undergräver rätten till asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för migranter och asylsökande, menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som har granskat pakten.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Möjligt att betala för att inte ta emot asylsökande

Ett av målen med EU:s migrationspakt var att komma överens om hur EU:s medlemsländer ska samarbeta för att ta emot asylsökande på ett rättvist sätt. Igår röstade EU-parlamentet ja till pakten, däribland till en solidaritetsmekanism där medlemsländer kan köpa sig fria från ansvaret att ta emot sin proportionerliga andel av EU:s asylsökande.

Sverige motsatte sig inledningsvis denna mekanism, som bland annat Ungern och Polen tog initiativ till, men i mars i år indikerade den svenska migrationsministern att Sverige är öppna för att betala för att slippa ta emot asylsökande från andra EU-länder.

– Svenska politiker från båda blocken var en gång starkt kritiska till mekanismen och vissa menade till och med att det var oetiskt att sätta en prislapp på människor. Men nu låter det annorlunda. I stället för att ta emot en proportionerlig del av asylsökande vill nu Sverige, liksom Ungern, köpa sig fria från det ansvaret, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Rättsosäkra asylprocesser

Nya regler för hur asylansökningar ska prövas kommer att gälla i vissa situationer. Exempelvis kommer asylsökande som räddats efter en sök- och räddningsaktion och kommer från ett land där färre än 20 procent beviljas asyl att hänvisas till ett påskyndat gränsförfarande. Under tiden gränsförfarandet hanteras har den asylsökande ingen rätt att resa in på EU:s territorium, vilket riskerar att leda till kraftigt ökad användning av förvar vid EU:s yttre gränser, menar Civil Rights Defenders.

Migrationspakten tillåter också länder att ansöka om undantag från EU:s asylreglering i en krissituation, som vid omfattande flyktingmottagande eller vid pandemier och naturkatastrofer. Medlemsländerna kan då få möjlighet att utöka antalet individer som får sin asylansökan prövad genom ett påskyndat gränsförfarande och tiden för gränsförfarandet förlängs.

– Nya regler gör det möjligt för länder att undvika skyldigheten att tillhandahålla en rättssäker asylprövning. Det undergräver rätten till asyl och ökar risken för att personer kommer att utvisas i strid med FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

En oberoende övervakningsmekanism

Krig, klimatförändringar, förföljelse och bristande tillgång till mat, vatten och sjukvård får miljontals människor att fly sina hem varje år. Enligt UNHCR tas 75 procent av världens flyktingar idag emot i låg- eller medelinkomstländer.

– EU:s migrationspakt ställer mycket låga krav på vad ett medlemsland måste göra när det gäller att ta ansvar för asylsökande. Sverige behöver inte gå samma hårda väg. Vi kan säkerställa att asylförfaranden i Sverige är rättssäkra och vi kan argumentera mot framtida avtal som tillåter länder att betala diktaturer för att hålla asylsökande utanför Europas gränser, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

En oberoende utvärderingsmekanism som ska övervaka att mänskliga rättigheter efterlevs när människor tas emot vid EU:s yttre gräns kommer att inrättas.

– Sverige kan och bör bidra till inrättandet av den oberoende övervakningsmekanismen som föreslås i pakten för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter vid EU:s yttre gränser, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS