För att kunna gå framåt behöver man ibland blicka bakåt

Jag bläddrade bland gamla minnen på Facebook och insåg att jag har hållit på med olika tidningar sedan årsskiftet 2014/2015 när Dik Manusch startade.

Tidningen Dik Manusch skapades för att de tiggande EU- medborgare skulle få tillbaka lite värdighet och stå upp för att sälja en tidning. Från början var det en lokal tidning som skulle delas ut i Skellefteå och Umeå, Norran sponsrade hela första numret. Men det hela exploderade och Dik Manusch gick från att vara en lokal tidning till att bli nationell. Vilket var fantastiskt roligt men också väldig tidskrävande.

Som så mycket annat som handlar om Romer så handlade Dik Manusch enbart om ideellt arbete, och vi som skapade tidningen var beroende av de skribenter som skickade in artiklar. De olika aktörerna ute i landet fick köpa tidningen för tryckkostnaden. Vi kämpade på fram till 2017 när tidningen fick läggas ner för att den inte gick att driva under de former som den fanns. Jag tror att människor tog den för given och slutade skicka in artiklar till oss, vilket i sin tur gjorde att vi inte längre hade ett underlag för att skapa en tidning.

Tidningen fyllde en stor funktion för många utsatta EU-medborgare. Vi fick också erbjudande om att slå oss ihop med eller bli uppköpta av andra aktörer som också skapade tidningar till EU – medborgare. Vi i redaktionen tackade nej, eftersom deras ideologi och vår stämde inte riktigt överens. Vår tidning gjorde stor skillnad för de som kunde sälja den och fortfarande när jag träffar någon som sitter och tigger utanför affärerna i Skellefteå, som var med när det begav sig, så frågar de efter Dik Manusch, Gazeta eller Magazin.

Här kan du läsa några av Dik Manuschs nummer

Under 2015 blev jag också chefredaktör för RFHLs tidning Oberoende, som precis som Dik Manusch kom ut fyra gånger per år i pappersformat. Oberoende var en medlemstidning för riksförbundet RFHL och jag hann med att göra sex nummer innan tidningen lades på is. 

Sen var det dags för nästa tidning, jag och några andra som finns i DIKKOs redaktion, startade magasin DIKKO. Vi såg att det fanns ett tomrum att fylla. Flera av oss som finns i DIKKO har funnits med sedan Dik Manusch-tiden. Slutet av 2018 återuppstod därför Dik Manusch som magasin DIKKO, en nättidning. Vi ville föra in minoriteten Romer i debatten och skapa en plattform för de nationella minoriteterna att få uttrycka sig och sina åsikter. Även denna tidning handlar om mycket ideellt arbete.

Grundtanken med DIKKO är att vi ska vara ett språkrör för minoriteten Romer, men vi insåg ganska snabbt att många av våra frågor hängde ihop med de andra minoriteternas frågor. Så tidningen finns också för de andra nationella minoriteterna och vi har flera bra samarbeten med skribenter från andra minoriteter.

Många av mina bästa vänner kom jag i kontakt med under tiden vi drev Dik Manusch och de flesta av dem finns fortfarande kvar i mitt nätverk. Vi var engagerade i samma fråga, vi var samma sort och vi hade samma värderingar, så här efteråt kan jag säga att det är en ynnest att känna den gemenskapen. De tre tidningar jag har jobbat med har jag alltid drivit eller jobbat med inriktning på mänskliga rättigheter. Jag har aldrig jobbat heltid med någon tidning utan drivit dem vid sidan om ett vanligt lönearbete. Sedan 2021 arbetar jag halvtid som verksamhetsledare på personalkooperativet Kärngården. Resten av tiden ägnar jag åt förlag DIKKO och magasin DIKKO.

Jag drömmer om att kunna ge ut DIKKO som papperstidning, i alla fall fyra gånger per år. Det finns så många personer som av olika anledningar inte har tillgång till nätet eller förstår sig på det. Jag skulle vilja ge dessa en tidning där de kan känna igen sig, få information, nyheter och känna att deras frågor också har betydelse. De personer jag tänker på är många av våra äldre, människor med olika diagnoser och de som befinner sig på någon form av institution. 

Det behövs engagemang och kunskap för att göra en papperstidning och det har vi i massor. Men för att genomföra ett sådant projekt behövs det pengar och tid. Båda dessa är dock en bristvara, i alla fall så länge vi inte kan försörja oss på det jobb vi gör med tidningen. Jag vet inte om jag någonsin kommer få vara med om att kan publicera DIKKO som papperstidning, eller försörja oss på det arbete vi lägger ner på tidningen, fast drömma går ju alltid. Och än har jag inte gett upp hoppet. Kanske dyker det upp någon välgörare som skänker oss pengarna eller kanske får vi en jack pott någon gång. Man ska aldrig säga aldrig.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS